Yên Bái: Nhiều kết quả đạt được trong Tháng vận động BHXH toàn dân năm 2021

02/06/2021 06:14 PM


Sau 1 tháng ra quân tuyên truyền “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” tháng 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Ông Phạm Quốc Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết: Ngay sau khi nhận được Công văn số 1192/BHXH-TT ngày 07/5/2021 của BHXH Việt Nam hướng dẫn công tác truyền thông “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2021” và Công văn số 1288/UBND-VX ngày 10/5/2021 của  UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về BHXH trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh Yên Bái đã báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về BHXH tại địa phương.

Mặc dù “Tháng vận động BHXH toàn dân” năm nay rất khó khăn cho các hoạt động tuyên truyền khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ khiến không thể tổ chức được các lễ quân như dự kiến.

Tuy nhiên, để đa dạng hóa các hình thức truyền thông, trong tháng 5/2021 Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng và nhiều BHXH huyện đã có những giải pháp, sáng kiến trong công tác tuyên truyền, do đó toàn tỉnh trong tháng 5 đã vận động được 556 người tham gia BHXH tự nguyện nâng số người tham gia BHXH tự nguyện đến hết tháng 5/2021 là 17.956 người (đạt 74,4% chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm), 51.854 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 96% kế hoạch cả năm), 43.031 người tham gia BHTN (đạt 95,9% kế hoạch giao cả năm).

Một số giải pháp truyền thông được BHXH tỉnh tập trung thực hiện là: Tăng thời lượng phát thanh về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; huy động toàn thể CCVC, người lao động đến từng nhà người dân để phát tờ gấp, tư vấn, động viên, vận động người lao động tham gia; truyền thông thông qua mạng xã hội. Hiện nhiều BHXH huyện đã thành lập Trang Panpage thường xuyên thông tin chính sách mới về BHXH, BHYT tới người dân, người lao động mang lại những kết quả tích cực…

Mai Hiên