Quảng Bình: liên Ngành tăng cường công tác phối hợp, bảo vệ quyền lợi người lao động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

01/04/2021 04:46 PM


Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh và BHXH tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021; trong đó đề ra nhiều giải pháp, tăng cường công tác phối hợp góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi chính đáng của người lao động.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 3 đơn vị đã tổng kết công tác phối hợp trong năm 2020 với nhiều chương trình, hoạt động được triển khai mang lại kết quả tích cực. Cụ thể, các ngành đã phối hợp tổ chức gần 300 cuộc đối thoại trực tiếp, gián tiếp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người lao động.

Hàng tháng, thông qua chuyên mục “BHXH, BHYT” trên Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình đã biểu dương những đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho người lao động, đồng thời nhắc nhở, phê bình những đơn vị còn nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền lợi về BHXH, BHYT của người lao động. Công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN được tăng cường, kịp thời nắm bắt, giải quyết theo thẩm quyền.

Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện để thông báo qua tin nhắn điện thoại giữa người sử dụng lao động, người tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH về các thông tin đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động, Quảng Bình là một trong 10 tỉnh được thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho thẻ BHYT bằng giấy để đi khám chữa bệnh. Kết quả đến nay toàn tỉnh đã có 59.586 cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tham gia BHXH bắt buộc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số…

Lãnh đạo 3 đơn vị ký kết chương trình phối hợp năm 2021

Từ những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra chương trình phối hợp công tác trong năm 2021. Theo đó, liên ngành sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động, giúp người sử dụng lao động và người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ đó tự giác thực hiện các quy định của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định và xem xét, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp trong việc thực hiện khởi kiện ra tòa án các đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động, BHXH tỉnh và Sở LĐ-TB&XH đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN năm 2021./.

Huy Hương