BHXH Việt Nam: Đạt được nhiều kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2021

05/03/2021 03:03 PM


Sáng nay, 5/3, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban cơ quan tháng 3/2021 với mục đích đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị cùng các Phó Tổng giám đốc Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh.

Nhiều kết quả tích cực 

Do dịch bệnh Covid-19 phát sinh những diễn biến phức tạp, kéo dài, đã tiếp tục tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động; do đó đã gây ra những khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành trong năm 2021, đặc biệt là công tác phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Tính đến hết 28/2, toàn ngành đã phát triển 98.037 người tham gia BHXH, đưa tổng số người tham gia tính lên con số 16,03 triệu người (đạt 32,27% LLLĐ trong độ tuổi); Phát triển 1.445.187 người tham gia BHYT, như vậy toàn quốc đã đạt 86,5 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ 88,65% dân số); Số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng thêm 47.268 người, đạt 26,67% LLLĐ trong độ tuổi. Tuy nhiên số phát triển trong 2 tháng đầu năm vẫn chưa đạt được kế hoạch mà BHXH Việt Nam đặt ra .

Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN còn khá phổ biến, hiện tổng số tiền nợ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT khoảng 26.592 tỷ đồng. Việc xử lý đối với đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động... vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Số người đề nghị hưởng BHXH một lần vẫn có chiều hướng gia tăng...

Mặc dù chỉ số phát triển đối tượng chưa đạt kế hoạch kỳ vọng của BHXH Việt Nam, nhưng vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, hiện các DN các tỉnh phía Nam đang có nhu cầu tuyển dụng cao, dự báo số lao động sẽ tăng lên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, dù dịch Covid-19 vẫn còn, nhưng sẽ giảm bớt áp lực so với năm trước, bởi các giải pháp chỉ đạo của Chính phủ đã có sự khác biệt, việc khoanh vùng phong tỏa không quá rộng, nên giảm bớt tác động tiêu tực đến khối DN. Báo cáo của các cơ quan chức năng cũng đang cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan cho nền kinh tế, điều đó cũng sẽ mang lại thuận lợi hơn cho thực hiện chính sách của ngành BHXH.

Đặc biệt, với sự nỗ lực tích cực của toàn ngành BHXH, đã có 5 địa phương tham mưu cho cấp ủy ban hành Nghị quyết về phát triển đối tượng, 45 địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và xây dựng quy chế làm việc.

Theo kế hoạch, các tháng còn lại của năm 2021, toàn ngành cần phát triển thêm 1,6 triệu người tham gia BHXH; 847.545 người tham gia BH thất nghiệp và 1.888.301 người tham gia BHYT. Để có thể hoàn hành các chỉ tiêu này, Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ đề nghị BHXH các địa phương cần tập trung vào một số giải pháp chính. Thực hiện rà soát, phân nhóm các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để xác định được các nhóm cần ưu tiên phát triển. BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục hoàn thiện các quy định về đại lý thu, đề xuất nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn trong giải quyết nợ, chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị giải thể, phá sản...

Chia sẻ tình hình sử dụng quỹ, thực hiện chính sách BHYT, ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT cho biết: Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, Ban Thực hiện chính sách BHYT đã tiếp tục tích cực tham với Bộ ngành hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia BHYT. Việc KCB BHYT cho người tham gia BHYT vẫn được đảm bảo và không bị ảnh hưởng, số chi KCB BHYT so với cùng kỳ năm trước không bị giảm nhiều. Theo số liệu các cơ sở đề nghị quyết toán ghi nhận trên Hệ thống giám sát ngày 02/3/2021 tại 63 tinh, thành phố (chưa bao gồm số chi của BHXH Bộ Quốc phòng, CAND), 2 tháng đầu năm 2021, số chi và số lượt KCB BHYT toàn quốc giảm so với cùng kỳ năm 2020 (số lượt giảm 10%, số chi giảm 4%), tuy nhiên chi phí bình quân 1 lượt KCB lại tăng khoảng 6% với cùng kỳ năm 2020.

Ban Thực hiện chính sách BHYT cũng đang phối hợp với ngành Y tế xây dựng phương thức thanh toán mới, dự kiến Thông tư hướng dẫn thực hiện phương thức thanh toán theo nhóm chẩn đoán (DRG) cho điều trị nội trú sẽ được ban hành vào cuối tháng 6/2021, Thông tư về thanh toán định suất cho KCB ngoại trú đang được Bộ Y tế xem xét, sẽ sớm ký ban hành.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo Hội nghị giao ban ngành BHXH Việt Nam tháng 3/2021.

Về công tác truyền thông, trong 2 tháng đầu năm, Trung tâm Truyền thông đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đổi mới toàn diện nội dung, đa dạng, linh hoạt các hình thức, phương pháp truyền thông BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư. Tập trung triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông năm 2021 theo Kế hoạch của BHXH Việt Nam đã được lãnh đạo ngành phê duyệt. Xây dựng kế hoạch phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHTN, BHYT năm 2021 với các đơn vị đầu mối của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí; phối hợp VTV8 sản xuất, phát sóng các sản phẩm truyền thông ứng dụng VssID; xây dựng chuyên mục An sinh cuộc sống phát trên kênh VTV1 trong năm 2021; phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chương trình tọa đàm với chủ đề “Vai trò của BH thất nghiệp trong thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước”; đăng tải, phát sóng gần 1000 tin, bài về triển khai, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một vấn đề luôn được quan tâm là ứng dụng CNTT, theo phản ánh từ các đơn vị, địa phương, việc hoàn thiện, nâng cấp một số phần mềm nghiệp vụ còn chưa đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý; hệ thống phần mềm phục vụ quyết toán tập trung còn phát sinh lỗi, một số số liệu giữa các phần mềm chưa liên thông... Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Phạm Lương Sơn yêu cầu tất cả các đơn vị cần rà soát phần mềm nghiệp vụ được phân công quản lý sử dụng, trước ngày 12/3 báo cáo về Trung tâm CNTT. Nhấn mạnh sự quan trọng của ứng dụng CNTT trong hoạt động, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu tất cả các đơn vị phải ứng dụng và sử dụng hiệu quả các phần mềm của ngành BHXH sử dụng như: sử dụng dữ liệu trên hệ thống Data Warehouse cho thực hiện tổng hợp, báo cáo; cài đặt ứng dụng VSSID...

Về công tác thu và phát triển đối tượng, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ  phối hợp các vụ (KH-ĐT, CSYT, Trung tâm Truyền thông,..) xây dựng kế hoạch dài hơi 3 năm về phát triển đối tượng BHYT. Đề nghị tăng cường chức năng giám sát kiểm tra của các đơn vị tại BHXH Việt Nam khi hướng dẫn cho các địa phương...

Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh: năm 2021 có nhiều thách thức với ngành BHXH khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của ngành BHXH bên cạnh đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cần phải theo dõi sát tình hình thực tế để có đề xuất tạo điều kiện tối đa hỗ trợ người dân trong việc thụ hưởng quyền lợi, đặc biệt là KCB BHYT.

Tổng Giám đốc cũng lưu ý, trong khó khăn từ đại dịch Covid-19, người nghèo càng nhận thức hơn về vai trò của chính sách BHXH, BHYT đối với cuộc sống của mình, do đó họ cũng là nhóm đối tượng cần đặc biệt quan tâm hơn trong việc phát triển BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

Toàn cảnh hội nghị giao ban ngành BHXH Việt Nam tháng 3/2021.

Phương hướng nhiệm vụ mà BHXH Việt Nam đặt ra với BHXH các địa phương là triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT trong tháng 3 và những tháng tiếp theo. Phối hợp với các Bộ, ngành triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2021; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được BHXH Việt Nam phê duyệt; tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.

Quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động các biện pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB.

Phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí triển khai kế hoạch truyền thông chính sách BHXH, BHYT năm 2021 (phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tập trung trực tiếp vào các nhóm đối tượng có khả năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình); đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số…; Truyền thông về ý nghĩa của việc tham gia chính sách BHXH, BHYT - lưới an sịnh hữu ích của người dân có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID,,, 

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (100% dịch vụ công của Ngành được thực hiện ở mức độ 4); tích hợp, cung cấp thêm các dịch vụ công của Ngành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích mới trên ứng dụng VssID - BHXH số; hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ, nhất là hệ thống phần mềm quyết toán tập trung; cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số./.

PV