BHXH huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đạt kết quả tốt trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

04/03/2021 03:44 PM


Là địa bàn có nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế người dân còn hạn chế nhưng trong thời gian qua BHXH huyện Thạch Hà vẫn là một trong những “điểm sáng” của tỉnh trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện Thạch Hà có 3.398 người tham gia BHXH tự nguyện. trong đó, riêng trong năm 2020 toàn huyện đã phát triển mới được 2.079 người (tăng hơn 150% so với số người tham gia năm 2019).

Viên chức BHXH huyện truyền thông, vận động một tiểu thương  tham gia BHXH tự nguyện

Giám đốc BHXH huyện Thạch Hà Trần Danh Hướng cho biết: Để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, trong thời gian qua BHXH huyện đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT là một trong những tiêu chủ yếu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các địa phương; BHXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở, lồng ghép tuyên truyền nội dung về BHXH, BHYT trong các đợt sinh hoạt tại các tổ, thôn, xóm nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia.

Bên cạnh đó, trong các đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT (tháng 5 và tháng 7/2020) BHXH huyện đã linh hoạt tổ chức nhiều hình thức truyền thông như: truyền thanh lưu động, phát tờ rơi về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên các trục đường chính, các điểm tập trung đông dân cư.

Để công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH huyện thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, thị trấn. BHXH huyện luôn xác định các Đại lý thu BHXH, BHYT là các cánh tay nối dài của ngành BHXH trong việc đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân, các Đại lý là người hiểu rõ địa bàn, gần gũi với người dân trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Chị Từ Thị Hằng Nga - Đại lý thu BHXH, BHYT xã Ngọc Sơn chia sẽ: khi tuyên truyền vận động người dân mà cứ đưa các thông tin về chế độ, chính sách thôi thì khô khan, không hấp dẫn người dân mà tôi phải thuyết phục từ những hình ảnh thực tế như: hôm nay tiết kiệm ngày 5 nghìn thì mai đây đủ điều kiện về hưu thì được hưởng từng này tiền lương hưu, tham gia BHXH tự nguyện bây giờ để sau này không phụ thuộc con cái… Bên cạnh đó, hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội cũng được tôi thường xuyên chú trọng,…

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, trong thời gian tới BHXH huyện Thạch Hà tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo để tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH trên địa bàn huyện Thạch Hà./.

Nguyễn Mạnh Toàn