Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh: BHXH tỉnh Bến Tre đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2020

01/03/2021 07:50 AM


Chiều ngày 27/02, tại trụ sở BHXH tỉnh Bến Tre, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng Đoàn công tác BHXH Việt Nam đã đến thăm và làm việc với BHXH tỉnh. Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà BHXH tỉnh Bến Tre đạt được trong năm 2020.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2021, Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre Dương Văn Thắng cho biết, trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, tình trạng xâm nhập mặn kéo dài và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhất định đến việc hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của các cấp lãnh đạo từ Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực hết mình của đội ngũ cán bộ viên chức, BHXH tỉnh vẫn đảm bảo hoàn thành tốt các mặt công tác, giữ vững ổn định, hoàn thành đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao. BHXH tỉnh đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; Đặc biệt, BHXH tỉnh xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển BHYT hộ gia đình tại các xã bãi ngang trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên cơ sở thống nhất các Ban chỉ đạo trước đây nhằm nâng cao hiệu quả, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tính đến ngày 31/12/2020, số người tham gia BHXH 106.539 người, tăng 2.063 người so với năm 2019; tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 13,07% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHTN 88.051 người; tỷ lệ người tham gia BHTN đạt 10,80% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT là 1.190.863 người, đạt tỷ lệ 101,46% dự toán, tăng 24.708 người so với năm 2019; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 92,38% so với dân số của tỉnh.

Tổng số thu 2.872 tỷ đồng, đạt 103,89% so với dự toán được giao (bao gồm lãi phạt chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN là 1.274 triệu đồng) tăng 261 tỷ đồng, tương ứng tăng 10% so với năm 2019.

Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN 68.319 triệu đồng, chiếm 2,47% số phải thu, giảm sâu so với năm 2019 và thấp nhất từ trước đến nay.

Số lượt người KCB BHYT năm 2020 là 2.473.872 lượt người. Chi BHYT năm 2020 là 879,454 tỷ đồng, giảm so với năm 2019 là 0,023%.

Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre Dương Văn Thắng báo cáo kết quả công tác năm 2020, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH được đảm bảo; thực hiện chi trả không dùng tiền mặt các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân là 52,43%, vượt 2,43% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2020.

Theo khảo sát của Sở Nội vụ về chỉ số hài lòng của người dân, BHXH tỉnh Bến Tre đứng thứ 2 và là 01 trong 03 đơn vị có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc năm 2019. Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2020, BHXH tỉnh là đơn vị được đề cử nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2021, ngay từ những ngày đầu năm BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; kiến nghị Lãnh đạo địa phương xem xét đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương hàng năm; tích cực phối hợp với các ban ngành tỉnh, các tổ chức xã hội trong việc vận động, xã hội hóa kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng tham gia BHYT gặp khó khăn trên địa bàn,…đều được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng thuận và đánh giá cao. Xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020 của BHXH tỉnh. BHXH tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH, BHYT; chủ động và sẵn sàng phối hợp với các sở, ngành liên quan, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và những khó khăn đặc thù nhưng tập thể BHXH tỉnh đã đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm hoàn thành vượt chỉ tiêu thu, nợ BHXH, BHYT giảm sâu, cân đối quỹ khám chưa bệnh BHYT tốt hơn năm trước, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gần gấp 2 lần, công tác cải cách hành chính được Lãnh đạo địa phương đánh giá cao.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh lưu ý trong năm 2021 sẽ gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, BHXH Bến Tre cần tiếp tục tranh thủ, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các ngành liên quan; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng cán bộ viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; phải đặt quyền lợi của người tham gia lên hàng đầu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT; thực hiện cải cách sâu, rộng các thủ tục hành chính đáp ứng ngày càng tốt hơn sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. BHXH tỉnh tập trung nghiên cứu, rà soát các nhóm đối tượng tiềm năng, xây dựng kế hoạch truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đa dạng về hình thức, đúng nội dung, đúng đối tượng để người dân hiểu và tham gia với phương châm ”Người dân càng nghèo, càng khó khăn thì phải tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo an sinh cho bản thân và xã hội”. Về các kiến nghị của BHXH tỉnh, Tổng Giám đốc giao cho các Ban, Vụ BHXH Việt Nam đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho BHXH tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.   

PV