Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc với BHXH tỉnh Hà Tĩnh

11/01/2021 01:43 PM


Sáng ngày 11/01, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc với BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Văn Minh đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, với sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy UBND tỉnh cũng với nỗ lực cố gắng của tập thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC) BHXH tỉnh, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua các khó khăn do dịch bệnh và lũ lụt để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Tính đến 31/12/2020, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 84.617 người tham gia BHXH bắt buộc, 28.197 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 16.057 người so với năm 2019); số người tham gia BHYT trên 1,1 triệu người đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 2.684 tỷ đồng bằng 101% kế hoạch giao.

BHXH tỉnh đã thực hiện tạm dừng đóng BHXH cho 100 đơn vị với 2.959 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho trên 1,6 triệu lượt người với số tiền 1.030 tỷ đồng; phối hợp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho hơn 71 ngàn người với tổng số tiền 3.715 tỷ đồng; tích cực tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng nhận qua ATM…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó đánh giá cao công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND đối với thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn và công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian tới, Tổng Giám đốc đề nghị tập thể BHXH tỉnh cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ngành; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó cần chú trọng thực hiện có hiệu quả các ứng dụng của BHXH số - VssID; đẩy mạnh công tác truyền thông, cải cách hành chính và tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính trong CCVC để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt toàn thể CCVC BHXH Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Văn Minh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Ngành và các Vụ, Ban trực thuộc BHXH Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tập thể BHXH Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Mạnh Toàn