Đổi mới, sáng tạo trong bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành BHXH

19/11/2020 03:15 PM


Năm 2020, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH đã chủ động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) trong Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, trước xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự hội nhập quốc tế về an sinh xã hội đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng trong khu vực và trên toàn thế giới. Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong những năm qua, ngành BHXH đặc biệt quan tâm và xác định ứng dụng CNTT trong các hoạt động của ngành là khâu đột phá và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.  

Hội thảo Ứng dụng CNTT trong tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Trước yêu cầu đổi mới, sáng tạo để thích ứng với xu thế hội nhập và cách mạng công nghệ 4.0, những năm qua Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, giảng dạy và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức viên chức trong ngành. Đặc biệt, năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 phải giãn cách xã hội không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung, nhà Trường đã đề xuất BHXH Việt Nam chuyển sang tổ chức bồi dưỡng từ xa (kết hợp giữa E-Learning và Hội nghị truyền hình) với mục tiêu tiết kiệm kinh phí tổ chức lớp học, học viên chủ động về thời gian, linh hoạt về không gian, giảm tải trong di chuyển, đi lại của học viên, tạo điều kiện để CCVC giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, giúp học viên tiếp cận bài giảng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành.

Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên cũng được cải tiến, đổi mới bằng hình thức trực tuyến. Kết thúc mỗi chuyên đề, học viên được nhận xét, đánh giá giảng viên công khai, khách quan thông qua phiếu khảo sát online. Học viên sử dụng các thiết bị công nghệ như máy tính bàn, laptop hay điện thoại thông minh truy cập và trả lời các câu hỏi khảo sát trực tiếp. Với phương pháp này, ngay cuối buổi học, nhà Trường đã có kết quả đánh giá cụ thể của học viên, đảm bảo độ bảo mật về danh tính học viên nên rất khách quan, chính xác. Từ đó, giúp công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường sát sao, kịp thời hơn đồng thời giúp cho đội ngũ giảng viên nhà Trường nắm được những ưu nhược điểm trong từng giờ dạy để điều chỉnh rút kinh nghiệm, hoàn thiện bài giảng ngày càng tốt hơn.

Hình thức bồi dưỡng ứng dụng Hội nghị truyền hình là một hình thức còn mới mẻ, chưa được áp dụng rộng rãi. Hiện nay, các cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ, cấp ngành chưa xây dựng, chưa ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực này, chưa có các hướng dẫn cụ thể. Việc Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH triển khai hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ từ xa cho CCVC thể hiện tinh thần tiên phong, kịp thời nắm bắt xu hướng theo đúng chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ và của Ngành về triển khai quản lý nhà nước điện tử trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0./.

Ngô Thị Thúy