Vì sao phải chứng minh danh tính khi đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH?

19/11/2020 01:47 PM


Tài khoản giao dịch điện tử này sẽ được dùng để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích nâng cao trên ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số và trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.