Phú Thọ: Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2020

15/10/2020 05:43 PM


Tính đến hết tháng 9/2020, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là 1.291.138 người, vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2020 (1.274.672 người), tăng 31.725 người so với cùng kỳ năm trước.

Đạt kết quả trên, thời gian qua, BHXH tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp phát triển ngươi tham gia BHYT toàn tỉnh. Trong đó, tăng cường rà soát các đơn vị thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động nhưng chưa tham gia hoặc tham gia chưa đủ số người thuộc diện đóng. Kết hợp tuyên truyền, vận động với kêu gọi, huy động sự ủng hộ từ các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, tặng thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ qua đó giúp cho gần 4.000 người có thẻ BHYT. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình bằng nhiều biện pháp qua hội nghị, qua các buổi đối thoại chính sách, qua tin nhắn điện thoại, qua tư vấn trực tiếp... Tích cực phối hợp với ngành giáo dục, ngành lao động triển khai BHYT học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Những tháng cuối năm 2020, BHXH tỉnh, BHXH các huyện tiếp tục giao chỉ tiêu cho cán bộ BHXH theo từng tuần, tháng, quý, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng từ đó nâng cao vai trò của viên chức, lao động BHXH, kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT. Tập trung phối hợp với các Sở, ngành, các hội, đoàn thể tổ chức các cuộc đối thoại, tọa đàm chính sách với người dân ở cơ sở. Kịp thời hỗ trợ nghiệp vụ, giúp đỡ nhân viên đại lý thu trong việc lan tỏa chính sách, vận động người dân tham gia BHYT. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đảm bảo 100% học sinh lớp 1 tham gia BHYT, học sinh các khối khác tiếp tục tham gia BHYT, không để ngắt quãng, gây ảnh hưởng tới quyền được chăm sóc sức khỏe của học sinh./.

Kim Phượng