BHXH tỉnh Bạc Liêu tăng cường phối hợp, mở rộng hệ thống đại lý trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

15/10/2020 03:56 PM


Thời gian qua, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiện nay, tại Bạc Liêu hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT đã rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia, thụ hưởng chính sách với 67 đại lý thu, 274 điểm thu và 350 nhân viên đại lý thu được đào tạo và cấp thẻ nhân viên theo quy định.

Ngành BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động trực tiếp người dân và người lao động sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc về những lợi ích và tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến ngày 13/10/2020, toàn tỉnh đã tổ chức 58 cuộc hội nghị tuyên truyền trực tiếp đến 2.023 đối tượng, trong đó có 1.287 người tham gia BHXH tự nguyện.

Một cuộc tuyên truyền BHXH tự nguyện đến người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kết quả đó đã góp phần quan trọng để đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh Bạc Liêu số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 5.358 người và 712.570 người tham gia BHYT. Từ nay đến cuối năm để hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT năm 2020, BHXH tỉnh Bạc Liệu xác định, sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trong việc giao chỉ tiêu phát triển BHYT hộ gia đình cho các hệ thống đại lý thu trên địa bàn, chi tiết đến từng nhân viên đại lý thu. Khuyến khích trưởng khóm, ấp làm cộng tác viên để trực tiếp đi tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Đặc biệt, BHXH tỉnh sẽ tổ chức đào tạo mở rộng mạng lưới đại lý cả về số lượng lẫn chất lượng. Mở rộng mạng lưới đại lý đối với tổ chức chính trị - xã hội, mà nòng cốt là cán bộ trực tiếp ở cơ sở (khóm/ấp). Phát huy vai trò của các đại lý thu, thể hiện được vai trò “cánh tay nối dài” để đưa các chủ trương, chính sách về BHXH tự nguyện và BHYT đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân để mọi người được tiếp cận một cách đầy đủ, chính xác nhất những thông tin liên quan.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng sẽ có hình thức khen thưởng khuyến khích các địa phương thực hiện tốt việc vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đặc biệt là khen thưởng và nhân rộng mô hình, học tập kinh nghiệm khai thác phát triển tốt nhóm đối tượng BHYT hộ gia đình tại các xã thoát nghèo, xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tỉnh mà không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT…

Ngọc Trăm