Quyết tâm đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần với người dân

15/10/2020 01:41 PM


Quyết tâm mang chính sách BHXH, BHYT đến gần với dân, đó chính là tiếng lòng của mỗi công chức, viên chức và người lao động của Ngành BHXH Việt Nam nói chung và của BHXH tỉnh An Giang nói riêng, đặc biệt là sự quyết tâm của Lãnh đạo và những viên chức trực tiếp làm công tác truyền thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ tỉnh đến huyện.

Tư vấn đối thoại với Bà con nông dân huyện Chợ Mới.

Phải nói rằng năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là BHXH. Với sự hoành hành của Dịch bệnh COVID-19, hàng loạt công ty rơi vào tình trạng phá sản, hoạt động ngưng trệ dẫn đến công nhân bị mất việc làm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm mạnh so với cùng kỳ, tại tỉnh An Giang tính đến ngày 30/9/2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 105.344 người, giảm 5.227 người so với cùng kỳ năm 2019.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo BHXH tỉnh đã đặt ra nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Một mặt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao, một mặt quyết tâm mang chính sách BHXH, BHYT đến với mọi người dân để người dân hiểu sâu hơn giá trị nhân văn cũng như những lợi ích thiết thực mà chính sách BHXH, BHYT hướng tới.

Với sự chỉ đạo đó, toàn đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các Sở, Ban ngành, hội, đoàn thể: Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, xây dựng các mô hình tuyên truyền hiệu quả, tổ chức các Hội nghị, Tọa đàm, Đối thoại trực tiếp với nhân dân. Từ đó trực tiếp lan tỏa giá trị cao đẹp, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT đến với nhân dân.

Tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Trong 09 tháng đầu năm 2020, có 04 tháng đầu năm là những tháng cao điểm thực hiện cách ly phòng chống dịch bệnh, công tác truyền thông trực tiếp tạm thời bị đóng băng, ngay sau khi thực hiện lới lỏng và trở lại các hoạt động bình thường, đội ngũ truyền thông của BHXH tỉnh đã ráo riết triển khai các kế hoạch phối hợp để thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Tính đến ngày 30/9/2020, toàn tỉnh An Giang đã thực hiện 271 cuộc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó phối hợp với Bưu điện thực hiện 185 cuộc, với Sở, Ban ngành và Hội, Đoàn thể 52 cuộc, với Ủy bân nhân dân xã phường 32 cuộc thu hút 18.749 người dân tham dự, đã phát triển được 4.288 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.429 người tham gia BHYT. Đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới và duy trì là 12.665 người, số người tham gia BHYT là 1.689.357 người.

Tuy nhiên, kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn khiêm tốn so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao do nhiều nguyên nhân như: thu nhập của bà con nông dân tại tỉnh An Giang còn nhiều khó khăn, không ổn định; bà con chưa thấy ngay lợi ích khi tham gia BHXH (thời gian tham gia từ đủ 20 trở lên mới được nhận lương hưu); nhận thức của một số người dân về an sinh cho bản thân còn hạn chế. Thời gian tới, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập thể BHXH tỉnh và BHXH huyện luôn nêu cao tinh thần quyết tâm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT lan tỏa đến mọi người dân, để mỗi người dân của tỉnh An Giang sớm nhận thức rõ lợi ích thiết thực mà hai chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đã mang lại là được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi về già góp phần ổn định cuộc sống tiến đến một xã hội văn minh, tiến bộ./.

Nguyễn Thị Lộc