Công tác triển khai chính sách BHXH, BHYT tại Nam Định: Nhiều chuyển biến quan trọng

31/07/2020 10:42 AM


Hòa chung không khí toàn Ngành thi đua thực hiện đạt nhiều thành tích chào mừng 25 năm thành lập Ngành, Đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BHXH tỉnh Nam Định đã chủ động, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

BHXH tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Nhiều kết quả tích cực

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định Nguyễn Cửu Long cho biết, trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, BHXH tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tạo bước chuyển biến quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. BHXH tỉnh, huyện đã chủ động tham, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, nhất là các giải pháp triển khai phát triển đối tượng, thu hồi nợ đọng; phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

Tính đến hết tháng 6/2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 185.355 người, đạt 89,7% kế hoạch giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 11.218 người, tăng 1.400 người so với năm 2019; có 1.613.171 người tham gia BHYT, đạt 99,8% kế hoạch giao, tăng 17.319 người so với số thực hiện năm 2019. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt hơn 2.175 tỷ đồng. BHXH tỉnh đã cấp gần 13.000 sổ BHXH và gia hạn 1.028.397 thẻ BHYT, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người lao động, người dân trên địa bàn.

Công tác giải quyết các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng đã được BHXH tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Cùng với đó, việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động và người dân trên địa bàn đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả được đơn giản, nhiều thành phần hồ sơ được loại bỏ, tạo điều kiện thuận lợi hơn, giảm thời gian và chi phí cho người tham gia và thụ hưởng.

BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận kịp thời các chương trình ứng dụng do BHXH Việt Nam chuyển giao; bổ sung vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của công nghệ thông tin và nhiệm vụ của ngành BHXH. Các chương trình phần mềm được quản lý, khai thác và sử dụng đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ công chức như: Ứng dụng có hiệu quả hệ thống các phần mềm quản lý thu; cấp quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (TST), Quản lý tài chính - kế toán (TCKT), Quản lý chính sách (TCS); kết nối liên thông dữ liệu Bộ Tư pháp phục vụ công tác cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi... 

Tư vấn trực tiếp cho người lao động trước khi nhận BHXH một lần tại Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

Chú trọng công tác truyền thông, phát triển đối tượng

Cũng theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Cửu Long, để đạt được những kết quả trên, có vai trò quan trọng của công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT.

Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh Nam Định luôn bám sát yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của Ngành, sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thực hiện có hiệu quả các hình thức cổ động trực quan như: pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tại các tụ điểm dân cư, khu vực trung tâm huyện, thành phố. BHXH tỉnh cũng tăng cường cử cán bộ tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại đơn vị sử dụng lao động với nhiều cuộc đối thoại được tổ chức. Các đơn vị trong ngành đã tích cực góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chế độ chính sách BHXH, BHYT, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHXH, BHYT và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đặc biệt, BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tư vấn, giải thích về quyền lợi đối với những người đề nghị giải quyết chế độ BHXH một lần một cách cụ thể, thiết thực để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện với mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

BHXH tỉnh đã tổ chức tốt Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện với kết quả trong tháng đã có thêm 856 người tham gia; Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với hàng nghìn người tham gia ngay trong ngày phát động.

Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn dẫn tới việc trích nộp BHXH của đơn vị gặp khó khăn; Tình trạng nợ đọng vẫn còn diễn ra ở một số doanh nghiệp,.. dẫn tới 6 tháng đầu năm, tổng số nợ của các đơn vị đồng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là trên 257 tỷ đồng; Một số doanh nghiệp còn chưa tham gia và chưa tham gia chưa hết các loại BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân...

Tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Cửu Long cho biết, 6 tháng cuối năm 2020, BHXH tỉnh nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH…

BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cá Sở, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy từng cá nhân và tập thể phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo trong công việc được giao để đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả giao dịch điện tử và giao dịch qua bưu chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa và cán bộ giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh, huyện tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và phối hợp với thanh tra kliên ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT;.. ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT;… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để người lao động, chủ sử dụng lao động và nhân dân hiểu rõ chế độ, chính sách BHXH, BHYT để tích cực, tự giác tham gia,…/.

PV