Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Ngành, thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

28/07/2020 10:00 PM


Sáng ngày 28/7, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 22. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh: Cần phải tập trung xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Ngành, phấn đấu thi đua, lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 22/7/2020, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Quyết định số 2421-QĐ/ĐUK chỉ định TGĐ BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tham gia BCH, BTV Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. 

Theo báo cáo của Ban Chấp hành, trong 06 tháng đầu năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, các mặt công tác đảng.

Đảng ủy đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó tập trung các văn bản hướng dẫn công tác đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đảng ủy cũng chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bố trí làm việc hiệu quả trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Về công tác đại hội chi bộ trực thuộc, tính đến 30/6/2020, đã có 35/35 tổ chức đảng trong Đảng bộ cơ quan đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, 2020-2025. Ban Thường vụ đã xem xét và quyết định chuẩn y cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 100 đồng chí tham gia cấp ủy, trong đó: 27 bí thư, 27 phó bí thư, 43 chi ủy viên, 03 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. 

Về công tác chuyên môn, tính đến 30/6/2020, số người tham gia BHXH khoảng 15,14 triệu người, đạt 90,2% kế hoạch; số tham gia BHYT là 85,5 triệu ngườiđạt 97,1% kế hoạch giao. Số thu toàn Ngành đạt 45,3% kế hoạch cả năm, tăng 6,8%  so với cùng kỳ năm 2019. Đảm bảo giải quyết 60.523 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019); 4.589.884 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh  BHYT cho 77,657 triệu lượt người.

BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan truyền thông, báo chí triển khai Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH giai đoạn 2020 - 2025; triển khai Chiến dịch truyền thông cao điểm “Ngành BHXH chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19”; tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19; phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch tổ chức "Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện".…

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy sẽ phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT và mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đẩy mạnh giao dịch điện tử, cải cách TTHC và ứng dụng CNTT.

Tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BH thất nghiệp; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020...

Các đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo và cho ý kiến thảo luận về công tác kiểm tra, giám sát trong 06 tháng đầu năm. Nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phổ biến quán triệt các nội dung chính, cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 12 khóa XII về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu dự hội nghị, Bí thư Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, khái quát lại những kết quả nổi bật trong 06 tháng vừa qua, nhấn mạnh đến các yếu tố tác động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây khó khăn không nhỏ đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể công chức viên chức cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy cũng như Lãnh đạo cơ quan đã giúp Ngành đạt được những kết quả hết sức khả quan.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan phát động các phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cần phải tập trung xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Ngành, phấn đấu thi đua, lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019)./.

PV