06/10/2023 08:40 AM

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển ...

05/10/2023 10:44 AM

Sáng ngày 05/10/2023, BHXH tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia ngày 10/10 - Truyền thông, vận ...

04/10/2023 02:07 PM

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam đã tổ chức họp định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện và bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ ...

03/10/2023 08:01 PM

Việc vận hành hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư trên quy mô quốc gia đã và đang được triển khai mang lại kết quả quan trọng, không chỉ làm giàu thêm Hệ ...

03/10/2023 07:55 PM

Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho ...

02/10/2023 06:07 PM

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hằng năm được lựa chọn là Ngày ...

02/10/2023 01:08 PM

Phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng số quốc gia đồng bộ, hiện đại phục vụ Chính phủ số là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Thủ tướng ...

28/09/2023 09:53 AM

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ban hành Quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ TTHC (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH ...

26/09/2023 09:45 AM

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ chậm tiến độ theo đánh giá của Bộ Công ...

24/09/2023 08:25 AM

Ngày 23/9, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 7323/VPCP-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc triển khai Đề án ...

BHXH tỉnh Hậu Giang: Tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án 06

BHXH tỉnh Quảng Trị: Ra quân hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10”

Đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo triển khai hiệu quả Đề án 06

Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư mang lại kết quả quan trọng

Hoàn thành trước thời hạn 8 nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Phát triển hạ tầng số: Nền tảng của phát triển kinh tế số và xã hội số

Ban hành Quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ TTHC của ngành BHXH Việt Nam

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp tích hợp tiện ích sổ Bảo hiểm Xã hội trên ứng dụng VNeID

Bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06