31/10/2023 09:04 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, với quan điểm xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia ...

27/10/2023 10:12 AM

Khẩn trương thực hiện việc nâng cấp, hoàn thiện, kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính ...

10/10/2023 01:38 PM

Sáng 10/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm ...

10/10/2023 01:15 PM

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, ...

10/10/2023 08:39 AM

Chào mừng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023, BHXH tỉnh Quảng Nam tham gia gian hàng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và cài đặt ứng dụng VssID tại Ngày ...

09/10/2023 04:42 PM

Nắm bắt xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, cũng như định hướng, chiến lược chuyển đổi số Quốc gia, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao ...

09/10/2023 08:34 AM

Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”

09/10/2023 08:27 AM

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Báo cáo Sơ kết tình hình chuyển ...

Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Khẩn trương nâng cấp phần mềm chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

Dữ liệu số là tài nguyên quốc gia, càng khai thác thì đất nước càng phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị vì lợi ích người dân và doanh nghiệp

Đột phá trong thực hiện Đề án 06 nâng tầm phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

BHXH tỉnh Quảng Nam tham gia Ngày hội Chuyển đổi số TP Tam Kỳ 2023

BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023: Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến