01/02/2021 03:57 PM

Sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp ...

01/02/2021 10:39 AM

Sáng 01/2/2021, tại Hà Nội, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức ...

31/01/2021 11:15 AM

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

29/01/2021 02:30 PM

Hôm nay (29/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc. Theo chương trình, Đại hội sẽ dành cả ngày để thực hiện công tác nhân sự. ...

29/01/2021 02:17 PM

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo nên một nền tảng phát triển to lớn cho kinh tế đất nước, “Trong đó, ...

27/01/2021 02:20 PM

Phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, sáng 27/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết với những bước phát triển tương đối toàn diện ở ...

27/01/2021 01:49 PM

Sáng 27/1, ngày làm việc thứ 3 của Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày tham ...

26/01/2021 03:37 PM

Sáng 26/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên ...

26/01/2021 02:09 PM

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhận định đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện so với những ...

25/01/2021 10:50 AM

Trong ngày làm việc đầu tiên (25/1), Đại hội XIII sẽ thông qua chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại ...

25/01/2021 10:42 AM

Từ ngày 25/1 - 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, ...

23/12/2020 08:59 PM

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày ...

19/11/2020 08:32 PM

Ngày 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ...

19/11/2020 07:52 PM

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của ...

30/10/2020 02:55 PM

Một trong những bài học sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đó là quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung ...

Họp báo công bố kết quả Đại hội XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa XIII

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự

Thành tựu của công cuộc đổi mới tạo nền tảng phát triển kinh tế đất nước

Củng cố tiềm lực nền tài chính quốc gia

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Toàn văn Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII

35 năm đổi mới: Kinh tế tăng trưởng, đất nước vững bước phát triển

Đại hội XIII họp phiên trù bị

Vai trò, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”