19/11/2020 08:32 PM

Ngày 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ...

19/11/2020 07:52 PM

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của ...

30/10/2020 02:55 PM

Một trong những bài học sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đó là quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung ...

21/10/2020 10:18 AM

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được công bố, gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ ...

09/10/2020 03:30 PM

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa ...

08/10/2020 09:00 PM

Ngày 8/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Bộ ...

08/10/2020 06:33 PM

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước ...

06/10/2020 09:15 AM

Ngày 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn ...

28/09/2020 08:42 AM

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị, từ ngày 21/9 đến ngày 27/9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm ...

22/09/2020 05:10 PM

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị, trong tuần đầu, đợt 3, từ ngày 14/9 đến ngày 19/9/2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và ...

16/09/2020 01:03 PM

Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động ...

08/09/2020 12:41 PM

Ngày 8/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - ...

07/09/2020 03:31 PM

Chiều ngày 7/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ BHXH Việt Nam đã khai mạc Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ BHXH lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

07/09/2020 01:07 PM

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Ngành ...

04/09/2020 11:11 AM

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của ...

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Sáu điểm mới nổi bật

Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) thành công tốt đẹp

Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự khoá XIII

Trung ương thảo luận kỹ nội dung phát triển KT-XH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Công tác nhân sự BCH TW là công việc vô cùng hệ trọng"

Bộ Chính trị làm việc với 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội 20 Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Từ ngày 20/10: Lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn Ngành BHXH quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

Gợi mở những định hướng chiến lược trước thềm Đại hội XIII của Đảng