Đánh giá khó khăn của doanh nghiệp trong dịch Covid-19 để điều chỉnh lương tối thiểu vùng

11/06/2021 11:15 AM


Bộ LĐ-TB&XH vừa có Công văn số 1517/LĐTBXH-QHLÐTL đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện lương tối thiểu vùng thời gian qua. Từ đó có cơ sở đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng thời gian tới, đặc biệt là năm 2022.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đặc biệt lưu ý các địa phương đánh giá khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động về trả lương tối thiểu vùng, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 để lấy cơ sở tính lương tối thiểu vùng năm 2022 tới đây.

Đồng thời, Bộ này cũng yêu cầu rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, nhất là các đơn vị hành chính cấp huyện đã thực hiện sắp xếp lại như đổi tên, thành lập, sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính...

Trước đó, tại phiên họp vào tháng 8/2020, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã quyết định chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 mà tiếp tục thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo tháng đến hết năm 2021.

Đồng thời, cũng chưa ban hành tiền lương tối thiểu theo giờ năm 2021 để đồng bộ với tiền lương tối thiểu theo tháng do ảnh hưởng của Covid-19.

Ảnh minh hoạ

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành, tác động không nhỏ đến kinh tế - xã hội.

Do đó, mức lương tối thiểu vùng vẫn thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau:

- Mức 4,42 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I;

- Mức 3,92 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II;

- Mức 3,43 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III;

- Mức 3,07 triệu đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV./.

PV