22/03/2023 11:03 AM

Sáng 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên. Chủ đề của hội nghị đối thoại năm 2023 là "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ ...

22/03/2023 09:12 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 264/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

21/03/2023 02:08 PM

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

21/03/2023 01:50 PM

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 31/2023/UBTVQH15 Quy định, hướng dẫn một số điều khoản của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

17/03/2023 04:18 PM

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn phụ nữ cả nước, thuộc mọi thành phần, mọi lĩnh vực, tích cực tham gia cuộc thi ...

17/03/2023 04:03 PM

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa ký Quyết định số 14/QĐ-HĐPH kiện toàn thành viên Hội đồng ...

17/03/2023 03:59 PM

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ký Quyết định 15/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt ...

17/03/2023 03:37 PM

Đoàn đại biểu của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng thường trực, làm trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị quốc ...

17/03/2023 03:25 PM

Sáng 17/3, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 21, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ ...

17/03/2023 02:00 PM

Sáng 17/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 02 dự án: Luật Căn cước công dân ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên toàn quốc

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách

Nghị quyết hướng dẫn một số điều khoản của Nội quy kỳ họp Quốc hội

Nuôi dưỡng đam mê, khát vọng, sáng tạo, đổi mới, tạo ra các thương hiệu bản địa Việt Nam mang tầm quốc tế

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng với thế giới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Bổ sung 2 dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023