03/07/2019 08:58 AM

BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến với bạn đọc trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam nhằm kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, giải đáp thắc mắc của ...

16/05/2019 08:37 AM

BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến với bạn đọc trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam nhằm kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, giải đáp thắc mắc của ...

22/08/2018 08:25 AM

BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến với bạn đọc trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử ...

12/09/2017 02:25 PM

Việc xây dựng kênh tương tác của Chính phủ với người dân, Chính phủ với doanh nghiệp (DN) là nhằm mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính ...

Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT sáng 03/7/2019 [Kết thúc]

Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT ngày 16/5/2019 [Kết thúc]

Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT ngày 22/8/2018 [Kết thúc]

Giải đáp kiến nghị của người dân, DN nhanh chóng, kịp thời nhất