09/07/2019 10:12 AM

Đây là một trong những chủ trương được Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội thông qua tại phiên họp chiều ngày 08/7, ban hành Nghị quyết về việc quy định một số chính ...

01/07/2019 08:34 AM

Phát triển bền vững BHYT toàn dân là sự phát triển vững chắc diện bao phủ BHYT, quản lý tốt nguồn Quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia và nâng cao chất ...

21/06/2019 02:19 PM

Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm sau so với năm trước ít nhất bằng 50%. Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt ...

17/01/2018 06:04 PM

Số liệu tống kê về số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT) từ năm 2010 đến năm 2017:

Hà Nội: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT với hộ gia đình cận nghèo

Phát triển bền vững BHYT toàn dân

Phấn đấu đến hết năm 2019 đạt 450.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Số liệu tống kê về số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp và BHYT từ năm 2010 đến năm 2017