Tăng cường đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh

12/06/2024 09:36 AM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1733/BHXH-CSYT ngày 10/6/2024 đề nghị BHXH các BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tăng cường đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Ảnh minh họa

Công văn của BHXH Việt Nam nêu rõ, thời gian qua BHXH Việt Nam nhận được nhiều ý kiến phản ánh việc người có thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở KCB không được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo quy định như: phải tự mua thuốc, thiết bị y tế (TBYT), tự thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT; phòng điều trị nội trú không có điều hoà nhiệt độ hoặc có nhưng không sử dụng được; không được cơ sở KCB chấp nhận giấy chuyển tuyến KCB BHYT trong năm tài chính; người bệnh phải xếp hàng chờ đợi lâu khi KCB do phải qua nhiều thủ tục; phải tạm ứng tiền trước mỗi lần thực hiện dịch vụ kỹ thuật; người bệnh không được miễn giảm chi phí cùng chi trả trong năm tài chính ngay tại cơ sở KCB khi đã đủ điều kiện theo quy định,…

Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh có văn bản đề nghị các cơ sở KCB BHYT có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đến KCB, cụ thể là:

1. Cơ sở KCB BHYT triển khai quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh theo đúng quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế và hướng dẫn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế tại Công văn số 855/KCB-QLCL&CĐT ngày 05/7/2023 để rút ngắn thời gian chờ đợi khám bệnh, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh BHYT và nâng cao chất lượng KCB, trong đó tập trung các giải pháp giảm thời gian chờ khám bệnh của người bệnh như: ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và khám bệnh, hẹn khám trực tuyến, đăng ký khám theo khung giờ, có sơ đồ chỉ dẫn đi làm xét nghiệm rõ ràng tại Khoa khám bệnh, người bệnh không phải tự lấy kết quả xét nghiệm, không phải tạm ứng tiền trước mỗi lần thực hiện xét nghiệm, chụp X quang...

2. Đảm bảo cung ứng thuốc, TBYT, DVKT thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo đúng phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB. Trường hợp không cung ứng được hoặc vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở KCB có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở KCB khác có đủ điều kiện cung ứng, có khả năng chuyên môn phù hợp, không để người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB thuộc phạm vi, quyền lợi hưởng BHYT (trừ trường hợp theo yêu cầu của người bệnh hoặc thân nhân người bệnh).

3. Các phòng điều trị nội trú đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yếu tố chi phí trực tiếp đã được tính trong cơ cấu chi phí giá ngày giường bệnh quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế, không để tình trạng phòng bệnh nội trú không có điều hòa hoặc có điều hoà nhưng không hoạt động được dẫn đến người bệnh phải lựa chọn phòng điều trị theo yêu cầu mới có điều hòa.

4. Trường hợp người bệnh mắc các bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục được sử dụng Giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế đã được cơ sở KCB khác chuyển đến và cơ sở KCB tiếp nhận KCB và hẹn khám lại, nhưng vì lý do khách quan người bệnh đến KCB đã quá thời gian ghi trên giấy hẹn, cơ sở KCB tiếp nhận và KCB cho người bệnh theo quy định, không yêu cầu người bệnh quay lại cơ sở KCB ban đầu xin cấp lại giấy chuyển tuyến khác.

5. Trường hợp trên thẻ BHYT xác định được người bệnh đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả tại một lần KCB hoặc nhiều lần KCB trong năm tài chính tại cơ sở KCB đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, cơ sở KCB không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh theo đúng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHYT.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác giám định BHYT, trường hợp phát hiện cơ sở KCB BHYT không đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người có thẻ BHYT theo quy định như cung ứng thuốc, TBYT, DVKT không đầy đủ theo quy định mà chỉ định người bệnh phải tự túc thì báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Y tế để xử phạt cơ sở KCB và yêu cầu cơ sở KCB có trách nhiệm hoàn trả người bệnh theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế./.

Vũ Chức