[Infographic] BHYT học sinh, sinh viên: Lợi ích thiết thực, đồng hành, chia sẻ

21/09/2023 09:39 AM


BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ, do cơ quan BHXH thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận.