HƯỚNG DẪN GIA HẠN THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH CÓ GIẢM TRỪ MỨC ĐÓNG

09/09/2022 10:14 AM


1. Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam:

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công (DVC) BHXH Việt Nam.

Truy cập Cổng DVC BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn Đăng nhập.

Lựa chọn đối tượng đăng nhập là "Cá nhân", nhập các thông tin: Tài khoản (mã số BHXH), mật khẩu, mã kiểm tra, nhấn Đăng nhập.

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng.

Tại màn hình trang chủ sau khi đăng nhập, chọn "Đóng BHXH điện tử".

Trên menu (bên trái), lựa chọn chức năng "Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ có giảm trừ mức đóng".

Màn hình hiển thị như sau:

Bước 3: Thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình

(1) Kê khai thông tin chủ hộ:

Kê khai đầy đủ các thông tin: Số định danh cá nhân, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính.

(2) Kê khai thông tin thành viên hộ gia đình:

- Nhấn "Thêm thành viên HGĐ" để thêm thành viên hộ gia đình. Nhập số định danh cá nhân/CCCD của thành viên.

Lưu ý: Nhật đầy đủ số định danh của các thành viên hộ gia đình để được đảm bảo quyền lợi giảm trừ mức đóng.

(3) Lựa chọn số tháng đề nghị gia hạn thẻ BHYT:

Sau khi kê khai đầy đủ các thành viên hộ gia đình, lựa chọn số tháng đề nghị gia hạn thẻ BHYT, nhấn "Xác nhận".

Hệ thống sẽ xác thực thông tin các thành viên hộ gia đình với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư:

- Trường hợp thông tin chủ hộ không chính xác; hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú với chủ hộ, hệ thống sẽ thông báo để cá nhân điều chỉnh, cập nhật lại thông tin.

- Trường hợp xác thực thông tin chủ hộ chính xác và các thành viên trong CSDL quốc gia về dân cư có cùng đăng ký thường trú hoặc tạm trú, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tham gia BHYT, tính toán số tiền phải đóng (sau khi được giảm trừ mức đóng) theo quy định và hiển thị như hình sau:

- Trường hợp cần bổ sung thành viên hộ gia đình hoặc điều chỉnh số tháng đề nghị gia hạn thẻ BHYT, nhấn "Quay lại" để thực hiện.

- Trường hợp các thông tin đã chính xác, nhấn "Thanh toán" để tiếp tục.

(4) Thanh toán:

- Lựa chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH (nơi nhận tiền thanh toán). Nhấn "Thanh toán" để tiếp tục. Hệ thống sẽ điều hướng sang Nền tảng thanh toán quốc gia (Payment Platform) như hình dưới:

- Chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán (nơi người thực hiện gia hạn có tài khoản) để thực hiện thanh toán.

Ví dụ: Chọn ngân hàng Vietcombank. Sau khi chọn Ngân hàng/Trung gian thanh toán, nhấn "Thanh toán" để tiếp tục.

- Nhập các thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu, mã kiểm tra) theo yêu cầu của Ngân hàng để đăng nhập và tiếp tục thanh toán.

- Đánh dấu vào "Tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các Quy định thanh toán điện tử của Vietcombank, chi tiết tại đây". Nhấn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập mã OTP (đã được ngân hàng tự động gửi đến số điện thoại của chủ tài khoản). Nhấn "Xác nhận" để thực hiện thanh toán.

- Thanh toán thành công, hệ thống hiển thị như hình trên. Có thể nhấn vào "In biên lai" để xem biên lai thanh toán.

Để xem lại lịch sử giao dịch, tại menu (bên trái), chọn "Tra cứu lịch sử nộp BHXH điện tử/Lịch sử gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng".

II- THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DVC QUỐC GIA

Bước 1: Đăng nhập Cổng DVC quốc gia:

- Truy cập Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, chọn Đăng nhập.

- Chọn loại tài khoản muốn sử dụng đăng nhập Cổng DVC quốc gia.

- Nhập: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác thực, nhấn "Đăng nhập".

- Nhập mã xác thực (OTP) được gửi về số điện thoại của cá nhân.

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng:

- Tại trang chủ Cổng DVC quốc gia, chọn menu "Thanh toán trực tuyến".

- Trong danh sách các dịch vụ thanh toán trực tuyến dành cho công dân, chọn "Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình".

- Lựa chọn dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (được giảm trừ mức đóng)". Hệ thống sẽ điều hướng sang Cổng DVC BHXH Việt Nam để cá nhân thực hiện giao dịch.

Để thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, cá nhân tiếp tuc thực hiện như Bước 3 Phần I.