Đại biểu Quốc hội: Cần quy định rõ chế độ BHYT cho dân quân tự vệ

29/10/2021 09:29 AM


Trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV chiều ngày 27/10, Đại biểu Đinh Văn Thê, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tham gia phát biểu thảo luận trực tuyến về Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, tình hình quản lý, sử dụng Quỹ BHXH và Báo cáo kết quả quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020 của Chính phủ.

Đại biểu Đinh Văn Thê, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham gia góp ý trực tuyến

Đại biểu Đinh Văn Thê thống nhất cao với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020. Tuy nhiên, qua nghiên cứu Báo cáo của Chính phủ năm 2020, đại biểu Đinh Văn Thê nêu 1 số vấn đề cần được quan tâm, xem xét.

Theo đó, trong bối cảnh năm 2020 nền kinh tế và mọi mặt đời sống đã chịu tác động của đại dịch Covid-19 thì những kết quả chủ yếu, căn bản của BHXH đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn, nhất là cố gắng duy trì và phát triển đối tượng. Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có nhiều khó khăn, song phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã được đẩy mạnh và đã thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra hơn 2 lần. Số thu bảo đảm được đối với cả Quỹ BHXH và Quỹ BH thất nghiệp.

Số nợ tăng so với năm 2019 song chủ yếu do khó khăn vì tác động của đại dịch Covid-19 và vẫn duy trì ở mức thấp so với tổng thu. Công tác thanh tra, kiểm tra giảm đáng kể nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19, song vẫn bảo đảm thực hiện và phát huy được vai trò để góp phần vào việc phát hiện và xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách, chế độ BHXH, đóng góp vào những kết quả tích cực đã đạt được.

Công tác chi cơ bản thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Việc làm về các chế độ cụ thể, góp phần bảo đảm an sinh xã hội nhất là trong bối cảnh tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Đại biểu Đinh Văn Thê đánh giá, một trong những điểm nổi bật của ngành BHXH là thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng CNTT đã luôn duy trì vị trí dẫn đầu trong khối các cơ quan của Chính phủ giúp tạo thuận lợi cho các bên tham gia.

Toàn cảnh phiên họp trực tuyến của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chiều ngày 27/10

Ngoài ra, đại biểu Đinh Văn Thê cho rằng, vẫn còn một số hạn chế mà Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo.

Cụ thể, đối tượng tham gia BHXH không đạt kế hoạch đề ra và nếu tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 còn khó khăn, kinh tế phục hồi không như mong muốn, thì để đạt mục tiêu của Nghị quyết 28 cần nỗ lực rất lớn và dự báo là khó khăn.

Tốc độ tăng thu có xu hướng giảm so với những năm trước, tiền lương bình quân đóng BHXH cũng chỉ tăng tương ứng với mức điều chỉnh tiền lương hằng năm. Từ thực tiễn của địa phương cũng cho thấy, tổng số doanh nghiệp thì nhiều, nhưng số doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia BHXH không lớn, mức lương để đóng BHXH cũng không cao. Quỹ BH Thất nghiệp chủ yếu chi cho chế độ trợ cấp còn hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề không thực hiện được.

Số người hưởng chế độ BHXH 1 lần cao hơn gấp đôi số người tham gia BHXH tăng thêm cho thấy làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của công tác phát triển đối tượng và diện bao phủ. Nhất là về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động.

Từ thực tế của địa phương, đại biểu Đinh Văn Thê kiến nghị Chính phủ như sau: Với địa bàn rộng như Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, trong công tác quản lý cần tăng kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động người lao động, nhân dân tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; Bố trí biên chế ngành BHXH không chỉ căn cứ vào số lượng đối tượng tham gia BHXH mà còn nên căn cứ vào đặc điểm địa lý, số lượng doanh nghiệp, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số,... để bảo đảm việc phát triển đối tượng phù hợp, Chính phủ sớm trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Dự án Luật BHXH để đáp ứng với tình hình mới và thực hiện cải cách BHXH.

Đối với Báo cáo kết quả quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020 của Chính phủ, đại biểu Đinh Văn Thê cũng nhất trí cao với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo để khắc phục vấn đề tồn tại. Cụ thể, về phát triển đối tượng tham gia BHYT, hiện nay, đối tượng Dân quân thường trực được hưởng chế độ BHYT như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ theo quy định tại khoản 1, Điều 34 Luật Dân quân tự vệ, nhưng Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa có hướng dẫn cụ thể việc này, nên một số địa phương chưa thực hiện, hoặc thực hiện còn lúng túng./. 

 

PV