Tiền Giang: Tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia BHYT năm học 2020-2021 đạt gần 100%

01/07/2021 09:05 AM


Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng tác động kép dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn nhưng với những nỗ lực, quyết tâm cao BHXH tỉnh Tiền Giang đã chủ động tham mưu Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả đã mang lại kết quả hết sức khả quan trong công tác thu BHYT học sinh sinh viên (HSSV). Tính đến ngày 31-05-2021, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT năm học 2020-2021 trên phạm vi toàn tỉnh là 290.628/292.615 đạt tỷ lệ 99,32% cao hơn năm học 2019-2020, trong đó, có 7/11 đơn vị BHXH huyện, thị xã đạt tỷ lệ 100%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho Lê Thị Bé Phượng trao giấy khen BHXH tỉnh cho các Trường thực hiện tốt công tác BHYT học sinh năm học 2019-2020 (ảnh chụp trước khi thực hiện phòng, chống dịch Covid-19)

Hiệu quả từ công tác tham mưu, phối hợp các sở, ngành

Để đạt được kết quả trên, Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình cho biết, đó là sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và đặc biệt là ngành giáo dục trong đó, có vai trò, trách nhiệm của các nhà trường, thầy cô giáo trong việc vận động HSSV, cũng như phụ huynh của các em tham gia BHYT HSSV đã nhận thức một cách đầy đủ và đúng đắn về tính nhân văn của chính sách BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ra Nghị quyết ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng HSSV thêm 5% so với quy định, nâng tỷ lệ hỗ trợ lên 35% từ ngân sách địa phương, với mức hỗ trợ này phần này đã chia sẻ một phần kinh phí cho các bậc phụ huynh trong lúc mức thu nhập còn thấp, đời sống kinh tế còn khó khăn.

Công tác tổng kết công tác BHYT HSSV được UBND huyện, thị xã tổ chức định kỳ đầu năm học nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV các trường học theo chỉ tiêu được giao gắn với việc thực hiện tỷ lệ bao phủ BHYT ở địa phương. Qua đó, đánh giá những tồn tại, nguyên nhân và để ra những giải pháp cụ thể nhằm từng bước khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện BHYT HSSV giúp cho công tác chỉ đạo của UBND từng cấp được kịp thời mang hiệu quả cao trong năm học tới.

Quan tâm chăm lo sức khỏe, đảm bảo đầy đủ quyền lợi BHYT cho HSSV

Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT, BHXH tỉnh chủ động phối hợp Ngành Y tế thực hiện phát triển công tác y tế học đường từ nguồn 5% trích lại để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Thực hiện các quyền lợi về BHYT cho các em ngay tại nhà trường như: Sơ cấp cứu, xử lý ban đầu khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập. Đặc biệt thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho HSSV trong nhà trường, hướng dẫn các phụ huynh, HSSV khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến để được chi trả đúng mức hưởng tùy theo từng mã thẻ và trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT, được hưởng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, vật tư y tế theo danh mục điều kiện, tỷ lệ quy định…. Các trường hợp HSSV không may mắc bệnh nặng nhưng nhờ tham gia BHYT liên tục từ đủ 05 năm trở lên đã giảm đáng kể chi phí khi khám và điều trị bệnh. Việc thực hiện tốt chính sách BHYT trên không chỉ đảm bảo cho các em HSSV được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu, mà còn giảm được những rủi ro khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao.

Có thể nói năm học 2020-2021, mặc dù có nhiều những khó khăn, thách thức đặc biệt đang trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng với công tác tham mưu, đề xuất kịp thời, những giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình công tác thu BHYT HSSV ở Tiền Giang đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nói chung và phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 709/QĐ-UBND năm 2021 của UBND tỉnh Tiền Giang./.   

Nguyễn Văn Thanh