Phú Yên: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT

16/09/2020 08:50 AM


Xác định vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác BHYT đối với học sinh, sinh viên (HSSV), những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương tại Phú Yên luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt chính sách này.

Kết thúc năm học 2019-2020, toàn tỉnh Phú Yên có 167.787 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,77%; 8/9 đơn vị hành chính có tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV đạt 100%, chỉ duy nhất thành phố Tuy Hòa mới đạt 98,9% do tỷ lệ sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia chưa cao.

Lý giải về thực tế này, thầy Lê Văn Khôi, Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên, trường Đại học Xây dựng Miền Trung cho biết, mặc dù nhà trường đã nhiều lần tuyên truyền, vận động tham gia BHYT nhưng một số sinh viên chưa có ý thức chấp hành, nhất là sinh viên từ năm thứ 2 trở đi. Nhiều em còn chủ quan về sức khỏe nên chưa nhận thức được việc tham gia BHYT là rất cần thiết. Mặc khác, nhiều sinh viên còn khó khăn nên cũng hạn chế việc tham gia.

Sinh viên khám bệnh tại Trường cao đẳng Nghề Phú Yên

Theo TS.Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này, ngoài các biện pháp tuyên truyền, vận động, nhà trường cần có các biện pháp cụ thể để hỗ trợ sinh viên tham gia BHYT như phân phối nguồn thu học phí hợp lý đầu mỗi kỳ học theo hướng chia nhỏ các khoản thu để giảm tải gánh nặng tài chính cho sinh viên, giúp các em đủ điều kiện tham gia BHYT hoặc có chính sách vận động, kêu gọi hỗ trợ tham gia BHYT cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Để đạt được mục tiêu từng bước phấn đấu đạt 100% HSSV trong toàn tỉnh tham gia BHYT, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Ngọc Luận nhấn mạnh, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tham mưu chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khải thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV trên địa bàn. Tích cực đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, phương thức tuyên truyền, trong đó chú trọng phối hợp các trường tổ chức các buổi đối thoại, tuyên truyền giải thích rõ cho sinh viên và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe và chia sẻ cộng đồng; phối hợp với ngành Giáo dục-Đào tạo chỉ đạo thực hiện việc đưa tiêu chí tham gia BHYT vào tiêu chí xét đánh giá thi đua của từng quý, năm của từng cá nhân, đơn vị nhà trường; thông báo, nhắc nhở về gia đình với những trường hợp sinh viên cố tình không tham gia BHYT mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhiều lần hoặc cần thiết đưa tiêu chí tham gia BHYT để xét chọn các chế độ ưu đãi cho sinh viên như học bổng, điểm rèn luyện.

Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ cùng với ngành Giáo dục-Đào tạo, ngành Y tế củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế trường học, trích chuyển kịp thời kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng nhu cầu của HSSV. Kịp thời giải quyết vướng mắc liên quan đến khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em khi tham gia BHYT.

Trần Đoàn