[Infographic] BHYT học sinh, sinh viên: Những điều cần biết trong năm học 2023 - 2024

03/08/2023 10:02 AM


Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên do Nhà nước tổ chức thực hiện, vì sức khỏe, sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ, không vì mục đích lợi nhuận.