[Infographic] Các nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2024

01/07/2024 12:20 PM


Căn cứ Nghị định số Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, từ ngày 01/7/2024 mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và các nhóm được hưởng như sau: