[Infographic] Hướng dẫn đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng (ATM)

14/05/2024 02:45 PM


Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng (ATM) mang lại nhiều lợi ích. Hiện có thể đăng ký nhận qua hình thức này tại ứng dụng VssID- BHXH số.