Hà Nam: Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

11/01/2024 04:39 PM


Chiều ngày 11/01, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam.

Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam Trần Mạnh Toàn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam cho biết: Trong năm 2023, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng tích cực phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã cũng như các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT...

Kết quả, đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có 184.688 người tham gia BHXH, tương đương 42,08% lực lượng lao động trong độ tuổi (443.112 người), tăng 5.932 người so với năm 2022. Trong đó, BHXH bắt buộc có 169.371 người, đạt 100% kế hoạch giao. BHXH tự nguyện có 15.317 người, đạt 71,9% kế hoạch giao, giảm 947 người so với năm 2022. Số người tham gia BHTN là 162.830 người, bằng 37,1% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 100,1% kế hoạch giao. Số người tham gia BHYT là 817.106 người, đạt 100,2% kế hoạch giao. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT là 93,2% dân số (hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao); vượt 0,45% chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định 546/QĐ-TTg.

Bên cạnh kết quả phát triển người tham gia, công tác thu và giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT cũng luôn được chú trọng, tạo những chuyển biến tích cực. Năm 2023, tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT là 4.126, 5 tỷ đồng, đạt 104,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 468 tỷ đồng (bằng 112,8%) so với năm 2022. Tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT là 103,8 tỷ đồng (chiếm 2,45% số phải thu).

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả; chất lượng KCB BHYT được từng bước nâng cao; công tác cải cách TTHC, chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ, mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ KCB, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ BHXH, BH thất nghiệp từng bước được cải thiện. Các chế độ, chính sách BHXH, BHYT được tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo ông Trần Mạnh Toàn, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo đó, công tác chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và kiểm tra, đôn đốc của một số đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên. Tại các cơ sở y tế tuyến huyện, các bệnh viện chuyên khoa còn nhiều trang thiết bị (máy chụp Xquang, máy siêu âm, máy xét nghiệm huyết học ...) chưa kết nối được với phần mềm Quản lý bệnh viện dẫn đến kết quả cận lâm sàng chưa được mã hóa theo quy định để chuyển lên Cổng thông tin giám định BHYT. Còn một số cơ sở KCB chưa có kết quả mua sắm thuốc do chưa triển khai hoặc đang triển khai các bước đấu thầu, dẫn đến tình trạng thiếu một số loại thuốc tại một số cơ sở KCB ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trên cơ sở nhận diện đầy đủ những tồn tại, hạn chế, ông Trần Mạnh Toàn cho biết, trong năm 2024, Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT và đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm...

“Trong năm 2024, tỉnh Hà Nam phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển người tham gia. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển người tham gia; thu; giảm nợ BHXH, BHYT năm 2024, trong đó tập trung khai thác và phát triển người tham gia BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp mới thành lập; vận động người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; thực hiện BHYT đối với 100% HSSV tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,2% dân số”- ông Trần Mạnh Toàn thông tin thêm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá về công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong năm 2023; tình hình triển khai công tác KCB BHYT; việc bố trí nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ một số nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT... Đồng thời, đề xuất một số giải pháp phát triển người tham gia BHYT, BHXH; cũng như khắc phục những tồn tại trong công tác KCB BHYT.

Tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân cho biết: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện Lý Nhân sẽ rà soát các đối tượng hộ gia đình có mức sống trung bình, từ đó có kế hoạch vận động tham gia giảm trừ theo mức đóng do Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động các cá nhân, tổ chức, DN hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên cũng đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT tới các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là NLĐ và đơn vị SDLĐ. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Quang cảnh Hội nghị

Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã ghi nhận những kết quả Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam đã đạt được. Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị chính là động lực giúp tỉnh Hà Nam đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian qua.

Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT; về trách nhiệm của người SDLĐ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho NLĐ; qua đó tạo chuyển biến tích cực trong toàn tỉnh về thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm về trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT. Thông tin các đơn vị không thực hiện và thực hiện chưa đầy đủ BHXH, BHYT cho NLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, củng cố, chuyển hồ sơ các đơn vị cố tình vi phạm sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý hình sự.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Xuân Dưỡng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cấp, các ngành trên địa bàn thời gian qua. Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định khả năng thực hiện và hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, ông Dưỡng yêu cầu các sở, ban ngành tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú.

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam cũng đề nghị tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Thực hiện công tác quản lý quỹ BHXH, quỹ BHYT đúng quy định, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý các hành vi gian lận, trục lợi BHXH, BHYT theo quy định.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần có sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT”- ông Trần Xuân Dưỡng nhấn mạnh. Đặc biệt, ông Dưỡng lưu ý các đơn vị liên quan phải thực hiện hiệu quả công tác quản lý quỹ BHXH, quỹ BHYT, tránh để xảy ra lạm dụng, trục lợi nguồn quỹ.

“Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tôi đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, BHXH Việt Nam và của tỉnh, nhất là các cơ quan là Phó Ban Chỉ đạo tỉnh như BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế...”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giao nhiệm vụ./.

PV