Doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng phí công đoàn đến 31/12/2023

20/09/2023 08:10 AM


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Quyết định 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023 về việc lùi đóng phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng phí công đoàn đến 31/12/2023 (Ảnh minh họa - nguồn internet)

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động đồng ý cho các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bi cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Ban Tài chính Tổng Liên đoàn; các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PV