Thủ tướng yêu cầu bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT

23/02/2023 04:06 PM


Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 37/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong đó, về tình trạng doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH, BHYT của người lao động, Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, đặc biệt là hành vi trốn đóng, chậm đóng, trục lợi BHXH đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan.

Ảnh minh họa

Thủ tướng cũng giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp, tham gia chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ trong quá trình sửa đổi Luật BHXH sửa đổi, chủ động đánh giá những vướng mắc trong thực hiện quy định về khởi kiện của tổ chức Công đoàn theo quy định tại Khoản 8, Điều 10 Luật Công đoàn và Khoản 1, Điều 14 Luật BHXH để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhằm bảo đảm tính hiệu quả, khả thi trong thực hiện quy định này, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở các đơn vị, doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải, ngành Xây dựng để thanh toán nợ tiền lương, nợ tiền BHXH, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để kịp thời xử lý vướng mắc về nợ đọng xây dựng cơ bản, yêu cầu các doanh nghiệp của ngành thanh toán tiền lương, nợ BHXH theo đúng quy định pháp luật.

PV