Chú trọng đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

12/01/2022 09:41 AM


Sáng ngày 11/0/2022, tại thành phố Đà Lạt, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Văn Sơn – Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Lãnh đạo phòng Quản lý thu, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bưu điện thành phố và hơn 40 đại biểu là đại lý, công tác viên trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Mai Ngọc Hưng – Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đại lý thu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Qua đó đã khẳng định trong năm vừa qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Lạt trong việc chỉ đạo công tác truyền thông, giao chỉ tiêu phát triển cho từng đại lý thu để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhân viên đại lý thu nhiệt tình, tâm huyết đã tích cực phối hợp của các tổ dân phố trong công tác truyền thông và phát triển đối tượng đến với nhân dân... Vì vậy đã mang đến những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động phát triển công tác truyền thông và phát triển đối tượng như sau.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ BHXH tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, tổng số hội nghị phối hợp Bưu điện, Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Lạt tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021 là 47 hội nghị, với 1.194 người tham dự, qua đó phát triển được 94 người tham gia BHXH tự nguyện và 279 người tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình; tổ chức 04 đợt ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đã phát triển được 131 người tham gia BHXH tự nguyện, 1.531 người tham gia BHYT hộ gia đình. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là: 1.521 người và tổng số người tham gia BHYT hộ gia đình là 73.203 người trong toàn thành phố. Ngoài ra chú trọng cài đặt ứng dụng BHXH số - VssId cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tính đến ngày 31/12/2021 là: 9.340 người, trong đó BHXH tự nguyện là 516 người và BHYT hộ gia đình là 8.824 người.

Hội nghị cũng đã hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ thu cho nhân viên Đại lý thu trong năm 2022 khi các đại lý thu tiến hành thực hiện giao dịch hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH tỉnh không thông qua hệ thống Bưu điện như những năm trước và trao đổi những nội dung, chính sách mới về BHXH tự nguyện áp dụng trong năm.

Tại hội nghị hơn 40 đại biểu là đại lý thu cũng đã trao đổi và đưa ra những khó khăn, vướng mắc và được lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo BHXH tỉnh lắng nghe và trao đổi để hoạt động truyền thông và phát triển đối tượng trong năm 2022 chuyển biến tích cực mang lại hiệu quả cao.

PT