Hà Tĩnh: Hỗ trợ thêm 20% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

27/12/2019 02:24 PM


Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho các hội viên phụ nữ huyện Can Lộc, ảnh minh họa

Theo đó, từ ngày 01/01/2020, hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện bằng 20% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn áp dụng theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện của người lao động trong giai đoạn 2020 - 2025. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh.

Như vậy, từ ngày 01/01/2020, người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khi tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ như sau:

- Đối với người thuộc hộ nghèo bằng 50% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tương ứng với số tiền 77.000 đồng/tháng;

- Đối với người thuộc hộ cận nghèo bằng 45% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tương ứng với số tiền 69.300 đồng/tháng;

- Đối với các đối tượng khác bằng 30% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, tương ứng với số tiền 46.200 đồng/tháng./.

Thảo Khang