[Infographic] Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp

31/07/2020 11:48 AM


Từ ngày 15/9/2020, mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp sẽ được thay đổi theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/7/2020.