Hà Nội hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

30/03/2020 10:09 PM


Liên ngành BHXH, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính Hà Nội hướng dẫn, nếu đến hết tháng 6/2020, dịch Covid-19 vẫn chưa giảm, thành phố sẽ xem xét giải quyết cho doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí...

Ngày 30/3, BHXH thành phố Hà Nội cho biết, liên ngành BHXH, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính Hà Nội vừa ban hành văn bản số 882 hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, thành phố Hà Nội quyết định sẽ xem xét giải quyết đề nghị của các doanh nghiệp về việc tạm dừng đóng BHXH cho người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Ảnh minh hoạ

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động (gọi chung là doanh nghiệp) gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, cụ thể là số người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên trong tổng số lao động có mặt trước khi doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh; hoặc doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Thời gian áp dụng chính sách này: Kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH đến tháng 6/2020.

BHXH TP Hà Nội nêu rõ: Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH TP phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính báo cáo UBND TP Hà Nội gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

 

Phạm Tú