Làm rõ các vướng mắc về nguồn lực tài chính cho công tác phòng chống dịch

16/03/2023 08:28 AM


Trong 2 ngày 13-14/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng đã làm việc với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để làm rõ hơn một số nội dung giám sát.

Báo cáo các Bộ ngành cho thấy, nhìn chung các chính sách đều được ban hành kịp thời và phát huy hiệu quả tốt trong hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch covid 19. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và chưa có tiền lệ nên trong tổ chức thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: chậm giải ngân, không sử dụng hết kinh phí nên phải chuyển nguồn nhiều cả ở trung ương và địa phương; Công tác mua sắm, đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế còn xảy ra một số sai phạm, gây thất thoát, lãng phí cho NSNN; Trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, chưa phân định rõ nhiệm vụ của địa phương, trung ương; Do đó còn trùng lắp các nội dung chi.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đưa ra nhận định, công tác phòng chống dịch thời gian qua cho thấy thực tế còn thiếu chính sách, có những chính sách có nhưng lại thiếu cụ thể, thiếu hướng dẫn dẫn đến thực hiện thiếu thống nhất, tùy tiện, dẫn đến vi phạm; Do đó đề nghị Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp Luật có liên quan, cụ thể hóa hơn các quy định trong điều kiện phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: ĐBND

Tại buổi làm việc, Bộ Y tế đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm thể chế như: Nghiên cứu ban hành tiêu chuẩn, định mức vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm đủ dự phòng và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực hiện có. Hướng dẫn cụ thể để áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Dược; Luật Đấu thầu liên quan đến việc đăng ký lưu hành thuốc điều trị; chứng nhận lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; có cơ chế đặc thù trong mua sắm, huy động nguồn lực trong ứng phó tình trạng khẩn cấp như: đại dịch, thiên tai, thảm họa. Đồng thời, cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kịp thời, bảo đảm nguồn tài chính cho phòng, chống dịch. Thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính bảo đảm ASXH; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. NSNN hỗ trợ chi phí y tế cho đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế.

Đồng thời, cho phép các cơ sở KCB được điều chuyển được điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn NSNN để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ KCB. Cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19 trong năm 2022…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Giám sát đã đánh giá cao trách nhiệm, sự tích cực của các bộ, ngành trong việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời đề nghị đại diện các bộ, ngành tiếp tục làm rõ một số nội dung.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo rõ hơn về việc thực hiện một số chính sách nêu trong Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội (cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất và hỗ trợ 2% lãi suất ngân hàng), trong đó làm rõ hơn khó khăn, vướng mắc cụ thể; các giải pháp nêu ra chưa gắn với chức năng của Ngân hàng Nhà nước… Một số ý kiến băn khoăn về nguồn lực huy động trên 186.000 tỷ đồng từ tăng thu, tiết kiệm chi phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 là rất lớn nhưng chưa báo cáo rõ việc chuyển nguồn đối với số tiền chưa sử dụng.

Ngoài ra, các thành viên cũng đề nghị Bộ Y tế báo cáo về việc sử dụng nguồn vật tư, y tế hóa chất, thuốc chuyển sang chữa bệnh thông thường đã có sự chỉ đạo thống nhất trong cả nước hay chưa. Mặc dù nội dung này đã được quy định trong Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024 của Quốc hội, nếu chậm trễ có thể sẽ hết hạn.

PV