Tăng trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu từ 01/7/2021

09/06/2021 12:55 PM


Theo Nghị định Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì từ ngày 01/7/2021, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 360.000 đồng/tháng, thay mức 270.000 đồng hiện nay.

Theo đó, các đối tượng người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể như sau:

Như vậy, từ ngày 01/7/2021 tới đây, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng được trợ cấp 360.000 đồng/tháng (tăng 90.000 đồng/tháng so với quy định cũ tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP).

Nghị định 20/2021/NĐ-CP được ban hành ngày 15/3/2021./.

PV