Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

26/01/2021 08:37 AM


Đại hội Đảng lần thứ XIII khai mạc sáng nay, 26/1, bắt đầu chương trình làm việc chính thức đến ngày 2/2. Gần 1.600 đại biểu tham dự đại hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Zing

Đến dự khai mạc Đại hội Đảng XIII có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cùng nhiều nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, một số mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các tầng lớp nhân dân, đại sứ các nước, đại diện thế hệ trẻ...

Nội dung Đại hội XIII tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.

Đại hội XIII cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Ngoài ra, Đại hội còn có nội dung về kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Zing

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đại hội Đảng XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cán bộ, nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, Thủ tướng cho biết Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời, Đại hội kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

“Đặc biệt, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực cách mạng để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Zing

Theo người đứng đầu Chính phủ, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. “Với khát vọng mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới”, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tại phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng 25/1, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 thành viên, trong đó có 16 ủy viên Bộ Chính trị và ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại hội đã bầu Đoàn thư ký do ông Lê Minh Hưng (Chánh văn phòng Trung ương Đảng) làm Trưởng đoàn. Các ủy viên gồm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Tổng biên tập báo Nhân dân kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên và Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải./.

 

 

PV