Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 02:01 PM


Trong phiên họp trù bị sáng nay (25/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua quy chế bầu cử của Đại hội.

Toàn cảnh phiên họp trù bị sáng 25/1. Ảnh: Vietnamnet

Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 thành viên, đoàn Thư ký gồm 5 thành viên, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc Đại hội, quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.   

Theo chương trình, sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc.

Đại hội sẽ làm việc đến ngày 2/2.

Theo dự thảo Quy chế bầu cử Đại hội XIII có một số điểm mới. Trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; việc đề cử phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp; việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại Hội trường và phòng họp của đoàn đại biểu.

Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIII quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của đại biểu dự Đại hội; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của Trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ của các Ủy viên Trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn đại biểu.

Dự thảo Quy chế làm việc cũng quy định về nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu và trách nhiệm của Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu; về thực hiện phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Một số hình ảnh tại phiên họp trù bị ( Ảnh: VietNamnet):

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp trù bị.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội XIII.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

PV