Bộ Nội vụ hướng dẫn bầu cử trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát

13/01/2021 11:11 AM


Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet

Điều 15 Thông tư 1/2021 hướng dẫn các tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử. Trong đó, khoản 1 Điều này hướng dẫn trường hợp dịch Covid-19 bùng phát như sau:

Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chỉ đạo, hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành trên tinh thần là địa phương chủ động xây dựng các phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện bầu cử.

Như vậy, trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát thì địa phương chủ động đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện bầu cử.

Ngoài ra, nếu trong trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt khiến cử tri không thể đến khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo Tổ bầu cử tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện bầu cử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021./.

PV