Tích cực triển khai các biện pháp quyết liệt cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

16/09/2020 04:55 PM


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn gửi Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu, đến năm 2020, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây là một trong các chỉ tiêu quan trọng nhất của Chính phủ điện tử, hướng tới mục tiêu cuối cùng là cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu này đặc biệt có ý nghĩa khi cả xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới, hoạt động nhiều hơn trên môi trường mạng; thực hiện mục tiêu kép, vừa đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2020, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp bởi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn còn rất thấp so mới mục tiêu đặt ra. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình cả nước đạt 17,97%; trong đó, đặc biệt 05 bộ, 22 tỉnh đạt tỉ lệ còn ít hơn 10%. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông (ngày 20/8), hiện mới chỉ có Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế có tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 100%.

Để đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020 và xem xét, triển khai theo mô hình nền tảng để tiết kiệm chi phí, thời gian; hướng tới năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Bên cạnh đó việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải hiệu quả, tránh hình thức.

Thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hoàn thành xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh trong tháng 10/2020 và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc, tạo điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao./.

PV