Năm 2024, toàn ngành BHXH Việt Nam nỗ lực, quyết tâm hoàn thành trách nhiệm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân được Đảng và Nhà nước giao phó

10/02/2024 12:01 AM


Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu về BHXH, BHYT theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam đã đặt ra nhiều giải pháp, quyết tâm, nỗ lực triển khai.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh có những đánh giá, thông tin về những nội dung quan trọng này.

PV: Năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, toàn ngành BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, tạo dấu ấn rõ nét ở tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Sang năm 2024, xin Tổng Giám đốc cho biết về bối cảnh thực hiện nhiệm vụ của Ngành?

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh:

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng với ngành BHXH Việt Nam trong việc đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình về BHXH, BHYT đến năm 2025 theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ như: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Và ngay từ những ngày đầu năm 2024, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030 với quan điểm chỉ đạo, mục tiêu cụ thể: Phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT; từng bước mở rộng bền vững diện bao phủ BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Năm 2024 cũng là năm bản lề trong thực hiện Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành BHXH Việt Nam; đồng thời cũng là năm toàn Ngành lập thành tích, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025).

Năm 2024 là năm quan trọng với ngành BHXH Việt Nam (Ảnh minh họa)

Điểm qua những dấu mốc đó, có thể thấy, năm 2024 là năm quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và triển khai nhiệm vụ của ngành BHXH Việt Nam với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu lớn. Về kinh tế - xã hội, Chính phủ dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trong bối cảnh đó, bước sang năm 2024, toàn ngành BHXH Việt Nam đã và đang tập trung cao độ, nỗ lực lớn nhất, quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

PV: Những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành BHXH Việt Nam trong năm 2024 là gì, thưa Tổng Giám đốc?

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh:

Năm 2024, với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam", đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn Ngành sẽ tập trung: Bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các mục tiêu, kế hoạch trong Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam để kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác triển khai trong toàn Ngành. Chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho phù hợp; phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả về những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

Ảnh minh họa

Toàn Ngành phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, đạt khoảng: 42,71% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 34,18% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; 94,11% dân số tham gia BHYT; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 83%; đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao; giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi năm 2024 trên số thu dưới mức 2,69%...

PV: Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đó, BHXH Việt Nam sẽ triển khai, tập trung vào những giải pháp nào và đâu là giải pháp mang tính đột phá, thưa Tổng Giám đốc?

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh:

Năm 2024, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành trong hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là giải pháp quan trọng để Ngành hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2023, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp cùng Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị liên quan trong xây dựng Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Dự thảo Luật đã có những bổ sung, thay đổi quan trọng, tăng quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách như: Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng; Mở rộng người tham gia BHXH bắt buộc; Bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện; Giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu hằng tháng từ 20 năm xuống 15 năm nhằm gia tăng số người được hưởng lương hưu; Bổ sung quy định quản lý thu, đóng BHXH nhằm xử lý tình trạng chậm đóng;… Năm 2024, BHXH Việt Nam đang tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm khẩn trương hoàn thiện hơn nữa Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Dự kiến, dự thảo Luật sẽ được trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5/2024.

Về chính sách BHYT, năm 2023, BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan góp ý xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật BHYT (sửa đổi); tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh BHYT. Năm 2024, BHXH Việt Nam và Bộ Y tế sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với quy định và thời điểm có hiệu lực của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Dự kiến Dự thảo Luật BHYT (sửa đổi) sẽ được trình Chính phủ vào tháng 2/2024 và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2024.

BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT

Với nhiều cải cách mang tính đột phá tại 2 Dự thảo Luật BHXH, BHYT (sửa đổi) đang được xây dựng, khi được Quốc hội thông qua, có thể khẳng định việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở nước ta sẽ có những thay đổi lớn, mở rộng về nhóm đối tượng, số người tham gia và gia tăng quyền lợi cho người thụ hưởng các chính sách.

Bên cạnh đó, năm 2024, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet;… bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT.

Toàn Ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ngành. Tăng cường chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT với các cơ sở dữ liệu (CSDL) khác; hoàn thiện CSDL Quốc gia về bảo hiểm để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn.

Năm 2024, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. Khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, CSDL của Ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu quỹ BHXH, BHTN, BHYT, vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia, vừa đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quản lý cơ chế tài chính các quỹ đảm bảo đúng quy định an toàn, bền vững, hiệu quả, tối ưu hóa phương án đầu tư; đảm bảo tiền sinh lời của hoạt động đầu tư hoàn thành kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

Toàn Ngành tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đi đôi với kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm.

Toàn ngành BHXH Việt Nam luôn xác định rõ quan điểm: Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ; nỗ lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 chính là hoàn thành trách nhiệm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân được Đảng và Nhà nước giao phó.

PV: Trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc!