Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh, nâng cao vị thế, uy tín của Ngành BHXH Việt Nam trên trường quốc tế.

23/01/2023 09:45 AM


Chủ động, tích cực hợp tác hiệu quả với các tổ chức an sinh xã hội khu vực và thế giới không chỉ giúp ngành BHXH Việt Nam từng bước phát triển vững chắc mà còn góp phần tạo dựng, nâng cao vị thế trong mắt bạn bè quốc tế. Nhìn lại những thành tựu mà BHXH Việt Nam đạt được trong hoạt động hợp tác quốc tế thời gian qua, đánh giá triển vọng trong thời gian tới... là chủ đề cuộc trò chuyện của Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam- Đào Việt Ánh với Phóng viên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh

PV: Trong hơn 2 năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đe dọa thành tựu kinh tế xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, các chính sách an sinh xã hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò quan trọng giúp đảm bảo đời sống của người dân, người lao động. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mà các cơ quan thực hiện an sinh xã hội trên thế giới gia tăng nhu cầu hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả nhất các mục tiêu về an sinh xã hội.  Phó Tổng Giám đốc có thể chia sẻ về thành tựu mà BHXH Việt Nam đã đạt được trong quá trình triển khai tăng cường hợp tác quốc tế vừa qua?

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh: Năm 2022, thực hiện chủ trương của Chính phủ vừa chống dịch vừa ổn định và phát triển kinh tế, thực hiện trạng thái “bình thường mới”, BHXH Việt Nam tập trung toàn lực để thực thi nhiệm vụ chuyên môn, tham gia công tác chống dịch và thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng chủ động hội nhập quốc tế và huy động sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Cụ thể, BHXH Việt Nam đã tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác song phương, đa phương khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực an sinh xã hội (ASXH); thu hút nhiều nguồn tài trợ về kỹ thuật, tài chính... của các đối tác quốc tế để hỗ trợ Ngành thực hiện thành công các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm, phát triển Ngành theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; đẩy mạnh thông tin đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của BHXH Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trong Lễ ký kết Kế hoạch hành động triển khai Bản ghi nhớ hợp tác

trong lĩnh vực thực hiện BHYT với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

 

BHXH Việt Nam đã tham dự và trình bày tại Diễn đàn ASXH khu vực Châu Á-Thái Bình Dương do Hiệp hội ASXH Quốc tế (ISSA) tổ chức (tháng 2/2022); Diễn đàn An sinh xã hội Thế giới lần thứ 39 do Hiệp hội ASXH thế giới ISSA tổ chức và làm việc tại Ma-rốc để mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý mô hình tổ chức ASXH (tháng 10/2022); Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39 tại Lào (tháng 11/2022). Tại các diễn đàn này, BHXH Việt Nam vinh dự nhận 3 giải thưởng: Giải thưởng thành tựu đặc biệt về “VssID-BXHH số: ứng dụng của BHXH Việt Nam” và Giải thưởng thành tựu về “Mở rộng tỷ lệ bao phủ BHXH và BHYT ở Việt Nam”; Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả của ASSA về thành tích “Giải pháp chính sách của Việt Nam hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN". Đây là những sự kiện ASXH quan trọng nhất trong khu vực và trên thế giới, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực và thành tích của BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo ASXH toàn diện cho người dân.

Hợp tác song phương cũng được đẩy mạnh và đưa vào cơ chế cụ thể với 03 Biên bản Ghi nhớ hợp tác được ký kết trong năm 2022 với các đối tác: Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN; Đại học Waikato, New Zealand và Cơ quan BHXH Quốc gia Lào cùng với một số Biên bản Ghi nhớ hợp tác đang được thảo luận, xây dựng với các đối tác Tổ chức Y tế Thế giới, Cơ quan BHYT Quốc gia Indonesia, Cơ quan ASXH Malaysia, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam,…

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tham gia Đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công tác tại Hoa Kỳ

tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ - ASEAN tại Washington DC

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã tham gia vào nhiều hoạt động đối ngoại cấp Nhà nước, thể hiện vai trò và sự đánh giá cao của Chính phủ đối với công tác ASXH và HTQT của ngành BHXH Việt Nam. Vào ngày 8/3/2022, BHXH Việt Nam đã tham dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tại Văn phòng Chính phủ. Với sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, Ngành, BHXH Việt Nam và USABC đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thực hiện BHYT. Tháng 5/2022, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ - ASEAN tại Washington DC. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã có chương trình làm việc với các đối tác Hoa Kỳ, ký kết Kế hoạch hành động triển khai Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thực hiện BHYT với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN. Chuyến công tác mở ra kỳ vọng mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, đặc biệt về các nội dung phát triển BHYT toàn dân, đầu tư quỹ, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT góp phần đảm bảo dịch vụ ASXH số hiện đại, hiệu quả...

PV: Theo đánh giá của Phó Tổng Giám đốc, hoạt động hợp tác quốc tế của BHXH Việt Nam trong thời gian tới sẽ có những triển vọng như thế nào?

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh: Đến nay, bên cạnh việc duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác truyền thống (Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế…), BHXH Việt Nam cũng đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương về nhiều mặt với nhiều đối tác quốc tế tiềm năng như: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC),… và các cơ quan trong lĩnh vực ASXH của nhiều nước trên thế giới với nhiều hoạt động hợp tác ngày càng đa dạng, thiết thực.

Ngoài 03 Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác quốc tế, tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động hợp tác song phương trong năm 2022, Các Biên bản Ghi nhớ hợp tác với WHO, đối tác Malaysia (Cơ quan ASXH Malaysia SOCSO), đối tác Nhật Bản, đối tác Indonesia,... cũng vẫn đang được tích cực thảo luận xây dựng, lấy ý kiến các Bộ ngành, đơn vị liên quan để sớm đưa vào ký kết và thực hiện.

Trong chương trình Công tác trọng tâm của Ngành năm 2023, hoạt động hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại đa phương khu vực sang đối ngoại đa phương thế giới, nâng cao vị thế của BHXH Việt Nam tại các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới như Hiệp hội An sinh xã hội Quốc tế (ISSA), Hiệp hội An sinh xã hội khu vực ASEAN (ASSA) và các diễn đàn khác trong lĩnh vực an sinh xã hội.

PV: Chuyển đổi số đang là định hướng chiến lược của ngành BHXH Việt Nam để hướng tới một nền an sinh hiện đại. Các ứng dụng công nghệ để xóa bỏ khoảng cách địa lý chính là lợi thế cho các hoạt động hợp tác toàn cầu. BHXH Việt Nam đã bắt kịp được xu hướng này trong các hoạt động hợp tác quốc tế, thưa Phó Tổng Giám đốc?

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh: Thực hiện nhiệm vụ phát triển nền tảng số trong công tác đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam, vừa qua Vụ HTQT của BHXH Việt Nam đã rà soát các nội dung, tài liệu chủ yếu về đối ngoại và HNQT, HTQT, số hóa tài liệu sẵn có, đẩy mạnh sử dụng eoffice và công nghệ điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu chung. Cơ sở dữ liệu đang xây dựng bao gồm: Tổng hợp giới thiệu thông tin chung về các đối tác quốc tế đang thực hiện giai đoạn số hóa tài liệu sẵn có, đẩy mạnh sử dụng eoffice và công nghệ điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu chung làm nền tảng về dữ liệu phục vụ các hoạt động chia sẻ, quản lý và cung cấp thông tin về an sinh xã hội phục vụ nhu cầu công tác của Ngành.

Đến nay, dữ liệu đã được cập nhật đầy đủ, đảm bảo việc chia sẻ theo phân cấp quản lý và sẽ là tiền đề để phát triển công tác đối ngoại của Ngành BHXH Việt NamViệc xây dựng cơ sở dữ liệu sẽ giúp nâng cao hiệu xuất làm việc và liên thông dữ liệu giữa CCVC trong đơn vị, việc nghiên cứu, xử lý thông tin được dễ dàng thuận lợi hơn và đặc biệt các kinh nghiệm quốc tế có thể làm nguồn tham khảo quý báu cho cán bộ ngành trong xây dựng, đề xuất sửa đổi và thực hiện chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam. Dự kiến cuối năm 2022 - đầu năm 2023, Vụ HTQT phối hợp Trung tâm CNTT sẽ đưa cơ sở dữ liệu HTQT dùng chung toàn Ngành tích hợp vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-office), tạo điều kiện cho cán bộ trung ương và địa phương thuận tiện truy cập và nắm vững tình hình công tác đối ngoại, HTQT của ngành BHXH Việt Nam.

Việc khai thác cơ sở dữ liệu về công tác đối ngoại, tổ chức các hội nghị, hội thảo trực tuyến với các chuyên gia, tổ chức quốc tế giúp nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thiểu chi phí cho Ngành. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam vẫn tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế trực tuyến tích cực đóng góp cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Bảo hiểm, phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến với các Bộ, Ngành, coi đây là nền tảng cho công tác chuyển đổi số. BHXH Việt Nam đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhiều Bộ, ngành, cơ quan như: Bộ Thông tin và truyền thông, Tổng cục Thuế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và các cơ sở KCB. Qua đó, phục vụ công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; triển khai các dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam đã và đang phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan triển khai các công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDL Quốc gia về dân cư để thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB; hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Công an trao đổi các giải pháp kỹ thuật, thực hiện điều chỉnh Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống Giám định BHYT, tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư nhằm xác thực thông tin người bệnh khi KCB BHYT tại các cơ sở y tế; thống nhất về mặt kỹ thuật với các Nhà cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện (VNPT, Viettel, FPT...) để triển khai thí điểm tại các cơ sở y tế trong tháng 10/2022.

Năm 2022, BHXH Việt Nam đã tổ chức 14 Hội nghị, hội thảo quốc tế (cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến) với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia ASXH trong nước và quốc tế như: tọa đàm về vấn đề sửa luật BHXH, BHYT, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý quỹ BHXH, BHYT, hệ thống thanh toán và giám định BHYT… Đặc biệt, để chuẩn bị cho công tác sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Báo cáo sửa Luật BHYT đang được dự thảo, BHXH Việt Nam đã tổ chức các Hội thảo tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi Luật BHYT, từ đó thu nhận nhiều khuyến nghị hữu ích cho quá trình BHXH Việt Nam góp ý sửa đổi, bổ sung Luật BHYT và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN tại Việt Nam...

PV: Phó Tổng Giám đốc có thể cho biết, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ có những hoạt động gì nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Ngành?

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh: Trong bối cảnh đất nước hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng như hiện nay, việc thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới sẽ góp phần hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng ASXH quốc tế. Năm 2022 đã đánh dấu sự chuyển mình trong công tác thông tin đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam khi chính thức thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1686/QĐ-BHXH ngày 15/12/2022. Quy chế này bao quát toàn bộ quy trình xử lý, lề lối làm việc nội bộ đối với tất cả các hoạt động đối ngoại của ngành, phân công, phân nhiệm và xác định rõ quy chế phối hợp để triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của ngành từ năm 2022.

Ngành BHXH đang tiếp tục triển khai linh hoạt, sáng tạo và kế thừa những thành công trước đây, như: Thu hút, vận động tài trợ quốc tế cho sự phát triển Ngành; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối ngoại; tăng cường đào tạo quốc tế về ngoại ngữ, kỹ năng làm việc, văn hoá ứng xử và đạo đức công vụ theo chuẩn mực quốc tế cho cán bộ ngành BHXH; tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, các hội thảo chuyên đề giúp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quốc tế trong nhiều lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của Ngành.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Ngành, BHXH Việt Nam đã xây dựng và tích cực triển khai kế hoạch thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2021-2025. BHXH Việt Nam cũng đang tích cực thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm thực hiện BHXH, BHYT với các đối tác như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch,… Đẩy mạnh truyền thông nhân dịp kỷ niệm, thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp và 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013 – 2023); Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Autralia… Bên cạnh đó, tiếp tục tham gia triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng nguồn nhân lực Ngành BHXH. Nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò, thúc đẩy sáng kiến của Việt Nam tại các cơ chế, diễn đàn an sinh xã hội quốc tế, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể của Ngành...

Trân trọng cảm ơn Phó Tổng Giám đốc!

 

PV