Ngày mai 25/11/2021, khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 38

24/11/2021 03:28 PM


Với chủ đề “Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hoá và bất ổn kinh tế”, ngày mai (25/11/2021), Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 38 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Cơ quan Quản lý An sinh xã hội về xã hội Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan) chủ trì tổ chức Hội nghị.

Điểm cầu BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị ASSA lần thứ 37 tại Hà Nội, Việt Nam

Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) thành lập năm 1998, hiện có 21 thành viên là các cơ quan, tổ chức thực hiện các chính sách về an sinh xã hội tại 10 quốc gia Đông Nam Á. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội nghị ASSA 38 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu của các tổ chức thành viên ASSA.

BHXH Việt Nam là đại diện chính thức duy nhất của Việt Nam tại ASSA sẽ tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam. Dự kiến, tại Hội nghị, BHXH Việt Nam sẽ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động ASSA; tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả của các nước thành viên và nhận giải thưởng của Chủ tịch ASSA.

Tham dự Hội nghị tiếp tục thể hiện được vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của BHXH Việt Nam và Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng theo tinh thần của Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN./.