BHXH Việt Nam thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ

27/08/2021 03:02 PM


Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 833/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại một số đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam năm 2021.