Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Phát triển BHXH tự nguyện - Điểm sáng của BHXH tỉnh Nghệ An

11/01/2021 08:58 PM


Chiều 11/01/2021, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số người tham gia BHXH tự nguyện, số tăng trưởng BHXH tự nguyện bằng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện của nhiều tỉnh cộng lại. Việc phát triển BHXH tự nguyện có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với an sinh xã hội và giảm nghèo sau này. Đây là “điểm sáng” của Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh Nghệ An Lê Viết Thức  đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm việc tại BHXH tỉnh Nghệ An

Mặc dù triển khai chính sách BHXH, BHYT trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền cơ sở cùng với nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, BHXH tỉnh Nghệ An đã từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tính đến 31/12/2020, toàn tỉnh Nghệ An có 2.991.087 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó có: 236.228 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 6.528 người so với năm 2019, đạt 100,05% kế hoạch, là một trong số ít địa phương có tăng trưởng dương); 77.381 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 27.971 người so với năm 2019), là địa phương có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng cao nhất cả nước; 2.843.706 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 90,6% dân số…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả BHXH tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, thêm đặc thù là chưa được kiện toàn người đứng đầu nhưng BHXH tỉnh đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hợp lực để hoàn thành nhiều chỉ tiêu được giao.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số người tham gia BHXH tự nguyện, số tăng trưởng BHXH tự nguyện bằng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện của nhiều tỉnh cộng lại. Việc phát triển BHXH tự nguyện có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với an sinh xã hội và giảm nghèo sau này. Đây là “điểm sáng” của Nghệ An. Bên cạnh đó, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng BHXH tỉnh Nghệ An đã phối hợp rất hiệu quả với các ngành trong công tác rà soát, đôn đốc, thanh tra kiểm tra. Kết quả Nghệ An là một trong rất ít tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng dương về số người tham gia BHXH bắt buộc. Với đặc thù là tỉnh có dân số đông, nông thôn mới phát triển, Nghệ An đã rất cố gắng để duy trì và tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, tiệm cận 91% dân số. Số thu BHXH, BHYT đã vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao đầu năm.

Điểm nổi bật nữa là công tác kiểm soát quỹ KCB BHYT luôn được chú trọng; vừa đảm bảo quyền lợi KCB cho người tham gia; chi đúng, chi kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh; bước đầu đã kiểm soát được tốc độ vượt dự toán. Quyền lợi của người tham gia thụ hưởng chế độ BHXH luôn được đảm bảo kịp thời. BHXH Nghệ An cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Xác định những thách thức của năm 2021 là rất lớn, Tổng Giám đốc yêu cầu BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự phối hợp của các ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Xây dựng kế hoạch sát đúng với tình hình thực tế tại địa phương, ban hành chương trình hành động cụ thể; giao trách nhiệm cho các phòng, đơn vị.

Tổng Giám đốc tin tưởng BHXH tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Thay mặt CBVC trong đơn vị, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh Nghệ An Lê Viết Thức đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc; đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng một đơn vị hùng cường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

Phan Liên