Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể thuộc BHXH Việt Nam

03/08/2020 03:07 PM


Ngày 27/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1127/QĐ-TTg tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể thuộc BHXH Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ khảo sát tại Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc khi làm việc với BHXH Việt Nam, tháng 10/2018.

Theo đó, các tập thể thuộc Ngành BHXH được tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2019 bao gồm:

 • Ban Thu;
 • Vụ Thanh tra - Kiểm tra;
 • Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
 • BHXH tỉnh Hưng Yên;
 • BHXH tỉnh Sơn La;
 • BHXH TP. Đà Nẵng;
 • BHXH tỉnh Kon Tum;
 • BHXH tỉnh Đồng Nai;
 • BHXH Quận 1, thuộc BHXH TP. Hồ Chí Minh;
 • BHXH huyện Cẩm Giàng, thuộc BHXH tỉnh Hải Dương;
 • BHXH huyện Thọ Xuân, thuộc BHXH tỉnh Thanh Hóa;
 • BHXH huyện Đô Lương, thuộc BHXH tỉnh Nghệ An;
 • BHXH huyện Hàm Thuận Nam, thuộc BHXH tỉnh Bình Thuận./.

PV