Xây dựng kịch bản, tập trung đôn đốc, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia năm 2023

18/09/2023 07:07 PM


Chiều 18/9/2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp lãnh đạo Ngành mở rộng. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Chu Mạnh Sinh và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã nghe lãnh đạo 2 đơn vị: Kiểm toán nội bộ, Thanh tra - Kiểm tra báo cáo về tiến độ, kết quả triển khai các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán của Chính phủ và Bộ, ngành liên quan thời gian qua tại BHXH Việt Nam và BHXH một số địa phương. Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tổng hợp, có báo cáo kết quả kịp thời gửi đến các cơ quan thanh tra, kiểm toán; đồng thời tham mưu lãnh đạo Ngành có công văn gửi BHXH các địa phương chấn chỉnh, giải quyết các vướng mắc chung.

Về công tác phát triển người tham gia, lãnh đạo Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ báo cáo, đang có nhiều thách thức do tình hình hoạt động của các doanh nghiệp chưa thực sự khởi sắc. Trừ BHYT, lượng người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện hằng tháng đang tăng trưởng chậm lại.

Chỉ đạo lĩnh vực này, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ liên quan cần khẩn trương phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lao động những tháng cuối năm để xây dựng kịch bản, giao chỉ tiêu, tập trung đôn đốc, quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển người tham gia. Mục tiêu của Ngành là khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao và kế hoạch đã đề ra; đặc biệt là độ bao phủ BHYT phải đạt trên 93% dân số.

Về giải pháp, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, đẩy mạnh công tác truyền thông, phát động phong trào thi đua nước rút, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; phát huy vai trò của các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn…

Trong lĩnh vực này, hiện các hội nghị truyền thông, hội nghị khách hàng đang phát huy hiệu quả tốt trong lan tỏa chính sách, vận động người tham gia. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, đang có sự trùng lắp về nội dung giữa 2 hình thức hội nghị, một số chỉ tiêu còn chưa phù hợp, gây khó khăn trong thực hiện tại BHXH cấp huyện. Vì vậy, Tổng Giám đốc giao các đơn vị trực thuộc liên quan nghiên cứu để phân tách rõ 2 hình thức hội nghị nêu trên, giao về 1 đầu mối từ trung ương đến địa phương; đồng thời có hướng dẫn thêm về một số chỉ tiêu, nội dung chi trong hội nghị.

Về ứng dụng CNTT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo, Trung tâm CNTT khẩn trương thực hiện đánh giá tổng thể hệ thống của Ngành, đề xuất các nhiệm vụ, đầu tư trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hóa toàn Ngành, bắt kịp xu thế và tốc độ phát triển CNTT trong nước và quốc tế.

Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo Trung tâm CNTT nhanh chóng hoàn thành việc nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam; tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các quy trình nghiệp vụ của các đơn vị, thực hiện mục tiêu số hóa, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hóa đơn, biên lai điện tử; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện tính năng để sàng lọc tự động, xử lý dứt điểm việc trùng sổ BHXH, thẻ BHYT của người tham gia…