Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam: Tổng kết công tác đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

17/01/2024 02:46 PM


Chiều 17/01, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có: Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường; Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Lê Chí Hướng.

Về phía Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam có: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh; Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Nguyễn Văn Cường và các đồng chí trong Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc.

 Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận Hội nghị

Khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng năm 2023, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Vũ Quốc Tuấn cho biết: Trong năm qua, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ cơ quan, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và Đảng ủy Khối, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo đúng chủ trương, định hướng. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo BHXH Việt Nam tập trung lãnh đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả là:

Với phương châm "Hoàn thành các chỉ tiêu về độ bao phủ vừa là nhiệm vụ chính trị của Ngành, vừa là trách nhiệm với người dân", Công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT đạt được kết quả tích cực, dự kiến đến hết năm 2023: số người tham gia BHXH là khoảng trên 18,259 triệu người, đạt 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN là khoảng trên 14,693 triệu người, đạt 31,58% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là khoảng trên 93,307 triệu người, chiếm khoảng 93,35% dân số toàn quốc; số thu toàn Ngành ước đạt khoảng 472.381 tỷ đồng, đạt 101,41% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với đó, công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Năm 2023, công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc quản lý tài chính, tài sản, kế toán đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai thường xuyên, liên tục; đồng thời, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong từng lĩnh vực công tác của ngành BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được đổi mới; Công tác tổ chức cán bộ luôn được quan tâm, chú trọng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tích cực mở rộng, phát triển các hoạt động hợp tác song phương, đa phương; thi đua khen thưởng kịp thời, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam.

Phó Bí thư đảng ủy Vũ Quốc Tuấn cũng cho biết, năm 2023, công tác chính trị tư tưởng của Đảng ủy cơ quan tiếp tục được tập trung triển khai: Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối được tổ chức tới toàn thể cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và có những giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành, sự điều hành của lãnh đạo cơ quan; thực hiện nghiêm túc việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân; đoàn kết, kiên định với mục tiêu chung của cơ quan, toàn Ngành.

Các chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, chương trình công tác tuyên giáo, chương trình công tác dân vận năm 2023 được Đảng ủy cơ quan xây dựng và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ. Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam phù hợp chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng ngày càng được nâng cao, tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp, của từng cấp ủy viên và cán bộ làm công tác đảng không ngừng được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan năm 2023 cũng còn một số khó khăn, hạn chế về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, nhất là báo cáo định kỳ hằng tháng của một số tổ chức trực thuộc chưa đảm bảo yêu cầu về thể thức, chất lượng và thời gian quy định; Việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy của một số một số tổ chức đảng trực thuộc còn chậm…

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan BHXH Việt Nam đã trình bày báo cáo công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Cùng với đó, đại diện các Chi bộ: Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH; Vụ Tài chính kế toán; Trung tâm Lưu trữ; Văn phòng BHXH Việt Nam; Trung tâm Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin; Vụ Thanh tra - kiểm tra đã phát biểu thảo luận, tham luận về các nội dung: “Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng tại chi bộ”; “Công tác phổi hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị”; “Đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; “Thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ”; “Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”; “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đầu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; “Kiến nghị giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của đảng”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã đạt được trong năm 2023.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của thế giới diễn biến phức tạp, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 là rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục nỗ lực, tích cực, chủ động hơn nữa nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã đạt được trong năm 2023

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo BHXH Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các đơn vị và cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng. Tập trung lãnh đạo, quản lý cấp ủy viên, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó, phát hiện kịp thời những vấn đề bất cập để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Xử lý đơn, thư và những vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng các cấp… Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực hưởng ứng phát động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Củng cố tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh biểu dương các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các ban tham mưu giúp việc, các tổ chức đảng trực thuộc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH, Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2024.

Theo đó, Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam yêu cầu tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp với ban cán sự đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam; nâng cao nhận thức trách nhiệm và nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; phát huy hơn nữa vai trò của các đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên...); giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính…

Về công tác xây dựng đảng, kịp thời tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Xây dựng các chương trình, kế hoạch năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 09/8/2016 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ; thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.

Trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cơ quan BHXH Việt Nam cho Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam

Kịp thời xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011- 2025) trong Đảng bộ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn của Đảng bộ cơ quan; quy định, quy chế của BHXH Việt Nam, các quy định về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực văn hóa phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của Ngành.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các mục tiêu, kế hoạch trong Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai kịp thời, hiệu quả. Tập trung cao độ, nỗ lực lớn nhất, quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch BHXH, BHTN, BHYT được giao. Thường xuyên rà soát, xây dựng, kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị sửa đổi những điểm bất cập, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung đổi mới công tác truyền thông, kịp thời ngăn chặn, có giải pháp đấu tranh với tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội liên quan đến việc giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trao tặng Giấy khen của Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cho 05 tổ chức Đảng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tối đa nền tảng, nguồn lực về cán bộ, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam. Kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu Quỹ BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia. Tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an sinh xã hội

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đi đôi với kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm; phương châm hành động trong toàn Ngành là: "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025)".

Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, từ đó, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, kiểm tra hoặc đề nghị cấp trên kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Phối hợp Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, hành động, dư luận xã hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan chủ động đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các mặt công tác, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, quyên góp do các cấp, hội phát động nhằm tăng cường truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc.

Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 BHXH Việt Nam; vận động cán bộ đảng viên tích cực tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 trong Đảng bộ.

Với sự nỗ lực, cố gắng cùng tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tin tưởng rằng, Đảng bộ cơ quan sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm Đảng bộ cơ quan đã đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường đã trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã có nhiều thành tích trong đợt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng Ủy Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-01/11/2023); Bí thư Đảng ủy cơ quan, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao tặng Giấy khen của Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cho 05 tổ chức Đảng, 59 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm 2023./.